Molde ungdomsråd

Molde ungdomsråd

Ungdomsrådet i Molde skal jobbe for ungdoms rettigheter og medbestemmelse slik at Molde blir en god kommune å bo i for alle ungdommer. Ungdomsrådets motto er: Vi utgjør forskjellen!

Molde ungdomsråd skal bli hørt i saker som angår ungdom og ivareta ungdommens interesser.

Molde ungdomsråd 2019 består av:

Medlemmer:
Tobias Seth Brudeseth (leder)
Maxima Yates
Håvard Bævre Ellingsgård
Thilde Thomasgård
Gyda Ulrikke Waagbø
Ådne Gjøen Heggdal
Saga Elisabeth Lövström
Liva Solenes
Cecilia Lövström

Ungdomsrådet har møter hver måned utenom i skolens sommerferie. Datoer for møter, innkallinger og protokoller kan leses på møtekalenderen.

Ta kontakt med kulturkonsulent Siri Kiviranta, 932 96 371.

 

Molde ungdomsråd på Facebook.

Reglement for Molde ungdomsråd