Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Molde ungdomsråd

Molde ungdomsråd

Ungdomsrådet i Molde skal jobbe for ungdoms rettigheter og medbestemmelse slik at Molde blir en god kommune å bo i for alle ungdommer. Ungdomsrådets motto er: Vi utgjør forskjellen!

Molde ungdomsråd skal bli hørt i saker som angår ungdom og ivareta ungdommens interesser.

Molde ungdomsråd 2019 består av:

Medlemmer:
Tobias Seth Brudeseth (leder)
Maxima Yates
Håvard Bævre Ellingsgård
Thilde Thomasgård
Gyda Ulrikke Waagbø
Ådne Gjøen Heggdal
Saga Elisabeth Lövström
Liva Solenes
Cecilia Lövström

Ungdomsrådet har møter hver måned utenom i skolens sommerferie. Datoer for møter, innkallinger og protokoller kan leses på møtekalenderen.

Ta kontakt med kulturkonsulent Siri Kiviranta, 932 96 371.

 

Molde ungdomsråd på Facebook.

Reglement for Molde ungdomsråd