Gratis kollektivkort for studenter

Gratis kollektivkort for studenter

Fra studieåret 2022-2023 innfører Molde kommune en ordning der studenter kan få dekket kollektivkort, dersom de melder flytting til Molde.

Hvis du er heltidsstudent og melder flytting til Molde kan du søke om å få dekket kollektivkort. Ordningen gjelder alle studenter, bortsett fra de som har folkeregistrert adresse i kommunene Hustadvika, Aukra, Vestnes, Rauma og Gjemnes.

Du må melde flytting før du søker om kollektivkortet, som har en verdi på kr 5000.

Ordningen kan du søke på fra høstsemesteret 2022.

Vilkår

 1. Du må være heltidsstudent ved Høgskolen i Molde, ha gyldig studentbevis og betalt semesteravgift.
 2. Du må være norsk eller utenlandsk statsborger med norsk personnummer, og ha meldt flytting til Molde kommune. Ordningen gjelder ikke hvis du flytter til Molde fra nabokommuner i Molderegionen, det vil si Hustadvika, Aukra, Vestnes, Rauma og Gjemnes.
 3. Du må ha meldt flytting til Molde i løpet av de 2 siste årene, og kunne legge frem bostedsattest på folkeregistrert adresse i Molde.
 4. Du kan kun søke ordningen en gang.
 5. Kollektivkortet som vi tilbyr, FRAM Student, er en periodebillett for studenter til og med 29 år, det vil si frem til den dagen man fyller 30 år.
 6. Du plikter å være folkeregistrert i Molde kommune under hele studietiden ved Høgskolen i Molde.
 7. Studiekortet blir utstedt etter fremlagt dokumentasjon på meldt flytting og betalt semesteravgift.

Slik søker du

Meld flytting nå – det kan ta tid å få registrert din nye adresse.

 1. Meld flytting til folkeregisteret via sidene til Skatteetaten
  Det kan ta inntil 3 uker før Skatteetaten har endret adressen din.
  Når din nye adresse er registrert vil du få kvittering i Altinn.
  Har du meldt flytting tidligere, men mangler flyttemelding, kan du bestille bostedsattest fra Skatteetaten.
 2. Gå til: Søknadsskjema kollektivkort  
  Du må laste opp: Flyttemelding/bostedsattest og kvittering på betalt semesteravgift.  
 3. Når søknaden er godkjent får du en bekreftelse på e-post. Kortet får du tilsendt i posten på adressen der du er bosatt.

Søk om kollektivkort til student

Ofte stilte spørsmål

Denne insentivordningen ble vedtatt av Molde kommunestyre 19.05.2022, sak 41/22. Ordningen har en prøvetid på 1 år, og kan forlenges etter en evaluering av ordningen.

Kontakt

Trygve Klæboe Henriksen
E-post