Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Kulturmidler - "gamle" Molde kommune

Kulturmidler - "gamle" Molde kommune

Molde kommune gir årlig tilskudd til organisasjoner innen kultur og idrett. Organisasjonene må være åpne for alle og være organisert etter demokratiske prinsipper.

Det er vedtatt at for 2020 skal kulturmidler videreføres som tidligere i de tre gamle kommunene. Søknadsfristen for gamle Molde kommune er 1. mai

Kulturmidlene gis til frivillig arbeid innen hele kulturfeltet, men tiltak for barn og unge og andre grupper med særskilte behov blir prioritert.

Lag og organisasjoner som mottar kulturmidler må akseptere bruk av ledsagerbevis.


Søknadsfristen er 1. mai

Her kan du søke kulturmidler

Retningslinjer for Molde kommunes kulturmidler

Kontaktinformasjon

Randi Vikhagen
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 71 11 15 01
Mobil 930 18 592