Rådhusplassen

Rådhusplassen

Plassen kan brukes til kulturaktiviteter, stands og markeringer.

Rådhusplassen i Molde - sett fra rådhustaket.  - Klikk for stort bildeRådhusplassen i Molde Molde kommune  

Rådhusplassen er et offentlig område med allmenn tilgjengelighet. Plassen ligger midt i Molde sentrum med torget og fjorden mot sør. Skulpturen "Rosepiken" med rennende vann står på plassens sørvestre hjørne. På østre side står seks flaggstenger. 

Plassen kan brukes til kulturaktiviteter, stands og markeringer. Skisse over plassen viser mål og rømningsveier, samt plassering av scene. For å leie rådhusplassen må søknad fylles ut. Søknad må sendes minimum åtte dager før arrangementet.
Skisse over rådhusplassen. (PDF, 121 kB)

Bestill plass

 

Retningslinjer for leie

Forskrift om politivedtekt, Molde kommune, Møre og Romsdal

  1. Rådhusplassen er et offentlig område med allmenn tilgjengelighet
  2. Rådhusplassen leies ut etter søknad til kulturaktiviteter, stands, markeringer etc.
  3. Bruk av plassen skal ikke hindre ferdsel til rådhuset ,vareleveranser og utrykningskjøretøy. Området som ikke er skravert (se kartskisse) kan ikke leies i rådhusets åpningstid uten at det foreligger særlige grunner.
  4. Leietaker skal ta hensyn til de som jobber i eller besøker rådhuset og nabobyggene. Støyende aktivitet skal unngås.
  5. Leietaker har ansvaret for å rydde plassen ved leietidens slutt. For aktiviteter med utdeling av papir, mat og lignende gjelder rydding for hele kvartalet. Ved tilgrising og manglende rydding, vil opprydding bli belastet leietaker per utført timeverk.
  6. Det er skiltet "parkering forbudt" på hele rådhusplassen, som innebærer at parkering utover av- og pålessing er forbudt
  7. Bruk av flaggstenger skal avtales med utleier.

Kontakt

Randi Vikhagen
kulturkonsulent
E-post
Mobil 94 87 27 76