Om kulturtjenesten

Om kulturtjenesten

Kulturtjenestens oppgaver:

  • Informasjon, service og rådgivning overfor lokalt kulturliv
  • Tildeling av tilskudd til ulike kulturformål
  • Tildele Molde kommunes kulturpris og frivilligpris
  • Kulturminneforvaltning og formidling av kulturhistorie
  • Samarbeid med profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner i Molde og omegn
  • Profilering av Molde som kulturby
  • Utleie av idrettsanlegg og lokaler
  • Navning av veier

Oversikt over ansatte

Kontakt

Janny Meese
kultursjef
E-post
Mobil 948 76 644

Adresse

Besøksadresse: Fridtjof Nansens gate 7, 6413 Molde
Inngang fra Øvre veg

Kart