Rådhussalene

Rådhussalene

Rådhussalen i Molde - Klikk for stort bilde   

Rådhussalene er møtelokale for Molde kommunes administrative og politiske virksomhet. Rådhussalene leies ut på kveldstid og i helger til arrangement. Politiske møter har fortrinnsrett. Bestilling må skje minimum åtte dager før arrangementet.

Søk om å leie rådhussalene

Utleiekalenderen gir oversikt over ledig tid

Ønsker du å søke om leie for neste år allerede nå? Bruk dette skjemaet uten korona-begrensninger.

Priser for leie av rådhussalene

Rådhussalene 2020
Rådhussalene Priser 2020
Forsal pr. dag kr 3 400
Baksal pr. dag kr 1 165
Kjøkken pr. dag kr 1 700
Leie av flygel kr 1 580

Interne møter, informasjonsmøter og kursvirksomhet der Molde kommune er arrangør, er fritatt for leie. Andre leietakere, lag og organisasjoner, kulturinstitusjoner, og tros- og livssynssamfunn, betaler ordinær leiesats. Det samme gjelder Molde kommunes ansatte og politikere som leier salen til private arrangement.

Kontakt

Randi Vikhagen
kulturkonsulent
E-post
Telefon 71 11 15 01
Mobil 930 18 592