Torgplass

Torgplass

Retningslinjer for bruk av Torget

De fire plassene nærmest Storgata (lengst nord) er faste plasser, som er gitt til de som produserer egne varer.
Disse er reservert frem til klokken 10.00 hver dag. Har de  ikke kommet innen den tid, kan plassen brukes som dagplass.

Du må stille seg opp slik at du holder deg til merket plass, og ikke være til hinder for andre torgselgere. 

Brukes salgsbilene til omsetning av næringsmidler, med unntak av frukt og grønnsaker, skal den ha godkjennelse av Mattilsynet.
Har du så stor bil at du trenger to plasser, må du betale for begge. 

Dagplasser

På dagplassene er det først til mølla prinsippet. 

Pris

Dagplasser koster kr 150, dette betaler du på parkeringsautomaten som står ved torget.