Gratis dagligvarer

Gratis dagligvarer

Den som trenger det, kan lage seg avtale med Molde frivilligsentral om å få hente mat.

Det er ingen kriterier for å få hente mat hos oss.

Maten er datomat og mat med emballasjeskader, levert fra ASKO.

I prosjektet har vi et godt samarbeid med ressurstjenesten i Molde kommune og NAV. En god del har også funnet veien til oss selv og henter på eget initiativ mat hos oss.