Status smittede og testede i Molde

Status smittede og testede i Molde

Smittetilfeller i Molde

Her er oversikt over smittetilfeller de siste ukene. Oversikten oppdateres daglig dersom kommunen har nye registrerte tilfeller i løpet av det siste døgnet. 

Smittetall uke 3

Smittetall uke 3
Dato Antall smittede Øvrig informasjon
Søndag 23. januar 34
Lørdag 22. januar 21
Fredag 21. januar 52
Torsdag 20. januar 54 Smitte ved en rekke skoler i hele kommunen
Onsdag 19. januar 41
Tirsdag 18. januar 55
Mandag 17. januar 25

Smittetall uke 2

Smittetall uke 2
Dato Antall smittede Øvrig informasjon
Søndag 16.januar 7
Lørdag 15. januar 17
Fredag 14. januar 30 Utbrudd ved Tøndergård skole
Torsdag 13. januar 19
Onsdag 12. januar 31
Tirsdag 11. januar 35 Utbrudd ved Bekkevoll ungdomsskole
Mandag 10. januar 18

 

 Månedlig oversikt over smittede og testede

 

2022: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 23.01.22)

2022: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 23.01.22)
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Januar 2022 3528 552
Totalt i 2022 3528 552

 

Tabellen viser antall tester som er utført på teststasjonen i Molde, samt antall positive prøver blant de som befinner seg i Molde. Personer som er folkeregistrert i Molde, men som bor eller oppholder seg i andre deler av landet, blir ikke regnet med dersom de tester seg andre steder. Tabellen kan derfor avvike noe fra andre statistikker som baserer seg på folkeregistrert adresse (MSIS-registeret). Vi registrerer ikke antall friskmeldte. 

Nasjonale føringer

Molde kommune ber deg følge alle råd og regler fra nasjonale myndigheter, og kommunen gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt. Vi har ingen lokale regler/forskrifter nå, men dette kan endre seg dersom smittetrykket øker. 

​Se vår samleside med informasjon om koronaviruset