Spørsmål om koronaviruset?

Status og tiltak i Molde (pr 04.06.20)

Status og tiltak i Molde (pr 04.06.20)

Antall koronatester og positive prøvesvar i Molde 
 

Status antall testede og positive prøver, covid-19.
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Mars 2020 492 14
April 2020 479 3
Mai 2020 368 0
Juni 2020 44 (pr 04.06.20) 0
Totalt 1368 17

 Vi registrerer ikke antall friskmeldte.
 

Gradvis gjenåpning i Molde kommune

 • Sykehjemmene har åpnet opp for besøkende. Her finner du besøksrutiner som gjelder fra 28. mai.
 • Smitteverntiltakene i skoler og barnehager modereres fra uka etter pinse. Les mer her.
 • Kommunehusene i Molde, Midsund og Nesset gjenåpnet 13. mai. Skrankene er delvis åpne for publikum.
 • Molde voksenopplæring åpnet 12. mai. 
 • Flyktningtjenesten er åpent for besøkende fra 12. mai. Åpningstid 12 -14. 
 • Idrettshallene åpnet fra 7. mai. Les mer om regler for organisert idrett her.
 • Molde kulturskole sine undervisningslokaler er nå åpen for deler av undervisningen og vil øke gjenåpningen gradvis. Fortsatt foregår mye av undervisningen på nett.
 • Moldebiblioteket: Molde bibliotek åpnet 13. mai. Avdelingene i Midsund og Nesset har foreløpig kun "bestill og hent". Utlevering skjer på avtalt sted. 
 • Eldres kultursenter åpnet med enkel kafedrift fra mandag 11. mai.
 • Frivilligsentralene åpnet mandag 11. mai. 
 • Helsestasjon for ungdom og studenter gjenåpnet torsdag 23.april. Det er redusert kapasitet og du må ha timeavtale. Les mer om tilbudet her.
 • Dagsentrene åpnet gradvis fra 11. mai.
 • Aktivitetssentrene for personer med funksjonsnedsettelser (i Molde og Eidsvåg) åpnet gradvis fra 11. mai.


Stengt inntil videre

 • Moldebadet tilbyr organisert svømming fra og med 1. juni. Regjeringen har intensjon om at badeland kan åpne for publikum fra 15. juni.
 • Publikumsmottaket ved NAV Molde er stengt for drop-inn.
 • Ungdomsklubben holdes stengt inntil videre.
   

Nasjonale føringer

Molde kommune følger alle retningslinjer og veiledere som utgis av nasjonale myndigheter, og gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt.

​Se  vår samleside med informasjon om koronaviruset