Status vaksiner

Status vaksiner

Ved utgangen av uke 29 har det blitt satt  26 620 doser i Molde kommune. 9251 personer har fått to doser og er fullvaksinerte.

Fra uke 30 og framover er det de siste i gruppe 10 og resten i gruppe 11 som får tilbud. Molde kommune regner med å ha gitt et tilbud til alle innbyggerne sine i løpet av uke 33.

Hvis du får tilbud om vaksinering og timen ikke passer må du krysse av for det alternativet på helsenorge. (Der du går inn for å svare på om du vil ha timen eller ikke). Du vil da bli satt tilbake på venteliste og vil få et nytt tilbud etter ca 10 dager. 
Hvis du ikke ønsker vaksinen,eller er vaksinert en annen plass, er det også viktig at du velger ett av disse alternativene. 

Er du eldre enn 55 år og har utsatt å ta vaksinen? Da må du kontakte vaksinetelefonen snart for å få time til første dose.

Du får beskjed når det er din tur. Meldinga kommer seinest torsdag uka før.

Les mer om koronavaksinering i Molde

Koronavaksinering i Molde, gjennomførte og planlagte
Koronavaksinering i Molde, gjennomførte og planlagte
Tidspunkt Første dose Andre dose Totalt antall doser
Uke 32 2556 0 2556
Uke 31 1704 0 1704
Uke 30 1704 0 1704
Uke 29 1406 550 1 956
Uke 28 626 1 270 1 896
Uke 27 662 82 744
Uke 26 1 384 200 1 584
Uke 25 1 212 528 1 740
Uke 24 900 564 1 464
Uke 23 624 846 1 470
Uke 22 1 452 846 2 298
Uke 21 0 1 176 1 176
Uke 20 120 1 086 1 206
Uke 19 465 459 924
Uke 18 569 559 1 128
Uke 17 740 406 1 146
Uke 16 846 0 846
Uke 15 990 0 990
Uke 14 846 0 846
Uke 13 450 60 510
Uke 12 564 0 564
Uke 11 438 0 438
Uke 10 100 304 404
Uke 9 100 384 484
Uke 8 300 384 684
Uke 7 300 144 444
Uke 6 429 123 552
Uke 5 384 96 480
Uke 4 150 150 300
Uke 3 140 0 140
Uke 2 80 0 80
Uke 1 125 0 125
Sist oppdatert 23.07.21

Prioriterte grupper: 

  • Gruppe 1- 9: Ferdig
  • Gruppe 10: Alder 18 - 24 (2599 personer) år og 40 - 44 år (1751 personer)
  • Gruppe 11: Alder 25-39 år (5466 personer)

Spørsmål om koronavaksinen