Status i Molde

Status i Molde

2021: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 17.04.21) Siste registrerte tilfelle i Molde: 17.04.21
2021: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 17.04.21)
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Januar 2021 1893 51
Februar 2021 960 2
Mars 2021 2784 8
April 2021 772 4
Totalt i 2021 6481 65
2020:
2020:
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Mars 2020 492 14
April 2020 479 3
Mai 2020 368 0
Juni 2020 240 0
Juli 2020 440 0
August 2020 1594 0
September 2020 1953 16
Oktober 2020 2354 27
November 2020 2938 43
Desember 2020 1997 11
Totalt i 2020 12855 114

Tabellen viser antall tester som er utført på teststasjonen i Molde, samt antall positive prøver blant de som befinner seg i Molde. Personer som er folkeregistrert i Molde, men som bor eller oppholder seg i andre deler av landet, blir ikke regnet med dersom de tester seg andre steder. Tabellen kan derfor avvike noe fra andre statistikker som baserer seg på folkeregistrert adresse (MSIS-registeret). Vi registrerer ikke antall friskmeldte.

Nyheter om koronasituasjonen i Molde

Her finner du pressemeldinger fra Molde kommune

Status, vaksinering 

Her finner du oversikt over gjennomført og planlagt massevaksinering i Molde

Nasjonale føringer

Molde kommune ber deg følge alle råd og regler fra nasjonale myndigheter, og kommunen gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt. Vi har ingen lokale regler/forskrifter nå, men dette kan endre seg dersom smittetrykket øker. 

​Se vår samleside med informasjon om koronaviruset