Status i Molde

Status i Molde

2021: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 29.07.21) Siste registrerte tilfelle i Molde: 29.07.21
2021: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 29.07.21)
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Januar 2021 1 893 51
Februar 2021 960 2
Mars 2021 2 856 8
April 2021 1 970 6
Mai 2021 1 246 3
Juni 2021 1 979 12
Juli 2021 1293 21
Totalt i 2021 12197 103
2020:
2020:
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Mars 2020 492 14
April 2020 479 3
Mai 2020 368 0
Juni 2020 240 0
Juli 2020 440 0
August 2020 1 594 0
September 2020 1 953 16
Oktober 2020 2 354 27
November 2020 2 938 43
Desember 2020 1 997 11
Totalt i 2020 12 855 114

Tabellen viser antall tester som er utført på teststasjonen i Molde, samt antall positive prøver blant de som befinner seg i Molde. Personer som er folkeregistrert i Molde, men som bor eller oppholder seg i andre deler av landet, blir ikke regnet med dersom de tester seg andre steder. Tabellen kan derfor avvike noe fra andre statistikker som baserer seg på folkeregistrert adresse (MSIS-registeret). Vi registrerer ikke antall friskmeldte. 

Status, vaksinering 

Her finner du oversikt over gjennomført og planlagt massevaksinering i Molde

Nasjonale føringer

Molde kommune ber deg følge alle råd og regler fra nasjonale myndigheter, og kommunen gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt. Vi har ingen lokale regler/forskrifter nå, men dette kan endre seg dersom smittetrykket øker. 

​Se vår samleside med informasjon om koronaviruset