Status smittede og testede i Molde

Status smittede og testede i Molde

Smittetilfeller i Molde

Her er ei oversikt over smittetilfeller forrige uke og inneværende uke:

Uke 42

  • Én ny smittet, mandag 18. oktober. Ukjent smittevei.
  • To nye smittet, tirsdag 19. oktober. Disse to tilhører samme utbrudd. Ukjent smittevei.
  • Én ny smittet, onsdag 20. oktober. Ukjent smittevei.
  • Én ny smittet, torsdag 21. oktober. Ukjent smittevei, men vedkommende har vært i utlandet.
  • Tre ny smittet, fredag 22. oktober. Alle tilknyttet det ene tilfellet fra tirsdag.

Uke 41: 

  • Én ny smittet, mandag 11. oktober.
  • To nye smittet, onsdag 13. oktober. Ukjent smittevei på begge to.

Månedlig oversikt over smittede og testede

2021: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 22.10.21)

Siste registrerte tilfelle i Molde: 22.10.21
2021: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 22.10.21)
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Januar 2021 1 893 51
Februar 2021 960 2
Mars 2021 2 856 8
April 2021 1 970 6
Mai 2021 1 246 3
Juni 2021 1 979 12
Juli 2021 1 367 21
August 2021 2 988 60
September 2021 3091 42
Oktober 2021 878 13
Totalt i 2021 19228 223

2020:

2020:
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Mars 2020 492 14
April 2020 479 3
Mai 2020 368 0
Juni 2020 240 0
Juli 2020 440 0
August 2020 1 594 0
September 2020 1 953 16
Oktober 2020 2 354 27
November 2020 2 938 43
Desember 2020 1 997 11
Totalt i 2020 12 855 114

Tabellen viser antall tester som er utført på teststasjonen i Molde, samt antall positive prøver blant de som befinner seg i Molde. Personer som er folkeregistrert i Molde, men som bor eller oppholder seg i andre deler av landet, blir ikke regnet med dersom de tester seg andre steder. Tabellen kan derfor avvike noe fra andre statistikker som baserer seg på folkeregistrert adresse (MSIS-registeret). Vi registrerer ikke antall friskmeldte. 

Nasjonale føringer

Molde kommune ber deg følge alle råd og regler fra nasjonale myndigheter, og kommunen gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt. Vi har ingen lokale regler/forskrifter nå, men dette kan endre seg dersom smittetrykket øker. 

​Se vår samleside med informasjon om koronaviruset