Status i Molde

Status i Molde

 

Status antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 18.09.)
Status antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 18.09.)
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Mars 2020 492 14
April 2020 479 3
Mai 2020 368 0
Juni 2020 240 0
Juli 2020 440 0
August 2020 1594 0
September 2020 1304 2
Total 4917 19


Tabellen viser antall tester som er utført på teststasjonen i Molde, samt antall positive prøver blant de som befinner seg i Molde. Personer som er folkeregistrert i Molde, men som bor eller oppholder seg i andre deler av landet, blir ikke regnet med dersom de tester seg andre steder. Tabellen kan derfor avvike noe fra andre statistikker som baserer seg på folkeregistrert adresse (MSIS-registeret). Vi registrerer ikke antall friskmeldte.
 

Nasjonale føringer

Molde kommune følger alle retningslinjer og veiledere som utgis av nasjonale myndigheter, og gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt.

 

​Se vår samleside med informasjon om koronaviruset