Status i Molde

Status i Molde

 

Status antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 27.11.20)
Status antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 27.11.20)
Måned Antall tester Bekreftet smittet
Mars 2020 492 14
April 2020 479 3
Mai 2020 368 0
Juni 2020 240 0
Juli 2020 440 0
August 2020 1594 0
September 2020 1953 16
Oktober 2020 2354 27
November 2020 2800 41
Total 10720 101


Tabellen viser antall tester som er utført på teststasjonen i Molde, samt antall positive prøver blant de som befinner seg i Molde. Personer som er folkeregistrert i Molde, men som bor eller oppholder seg i andre deler av landet, blir ikke regnet med dersom de tester seg andre steder. Tabellen kan derfor avvike noe fra andre statistikker som baserer seg på folkeregistrert adresse (MSIS-registeret). Vi registrerer ikke antall friskmeldte.
 

Nyheter om koronasituasjonen i Molde

Her finner du pressemeldinger fra Molde kommune
 

Nasjonale føringer

Molde kommune følger alle retningslinjer og veiledere som utgis av nasjonale myndigheter, og gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt.

​Se vår samleside med informasjon om koronaviruset