Skole og barnehage

Skole og barnehage

Fra høsten skal skolene og barnehagene planlegge for en mer normal hverdag der de følger gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr blant annet at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal får et fulltidstilbud på skolen. 

Rødt, gult og grønt lys

Regjeringen har innført et system med rødt, gult og grønt lys som førende for hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Kommunen følger de nasjonale smittevernveilederne, og skolene og barnehagene er nå på gult nivå, det vil si moderat nivå. Det er fortsatt lokale tilpasninger ved den enkelte skole som for eksempel hjemmeundervisning over nett. 

Skoleskyss som normalt 

Møre og Romsdal fylkeskommune gikk bort fra avstandskrav i kollektivtrafikken fra mandag 8. juni. Det betyr at skoleskyssen nå går som normalt. 

Les mer om smittevern innen skole og barnehage på helsenorge.no
Gå til Utdanningsdirektoratets samleside om koronasituasjonen