Spørsmål om koronaviruset?

Koronaviruset: Skoler og barnehager

Koronaviruset: Skoler og barnehager

Alle barnehager og skoler er stengt fra torsdag 12. mars til og med 13. april. Vi gir tilbud i kommunale/private barnehager og barneskoler til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Du kan søke fortløpende! Lenke til søknadsskjema finner du på denne siden.

Dersom en annen foreldre kan ivare ta passet, så skal barnet være hjemme. Tilbudet gjelder for barn der begge foresatte har samfunnskritiske funksjoner, samt enslige forsørgere med samfunnskritisk funksjon. Det gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

For skole gjelder det primært barnetrinnet 1.-4. trinn og eventuelt elever med spesielle behov 5.-7. trinn.
Det blir gjort individuelle vurderinger for hver henvendelse.

Jobber du med kritiske samfunnsfunksjoner og har et slikt behov, ber vi om at du registrerer deg her så snart som mulig.
 

For barn med særlige omsorgsbehov

Ta kontakt med rektor eller enhetsleder på skolen eller barnehagen hvor barnet ditt går dersom du har barn med særlige omsorgsbehov. 
 

Du skal slippe å betale for barnehage og SFO

Regjeringa har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehageplass og SFO så lenge de er stengt på grunn av koronautbruddet. Molde kommune har sendt ut faktura for mars måned. Den må du betale. Kommunen vil redusere beløpet på neste faktura for de dagene barnehagene og SFO er stengt i mars.