Skole og barnehage

Skole og barnehage

Molde kommune følger gult nivå i trafikklysmodellen for skoler og barnehager. Det betyr et moderat smittevernnivå. Hele skoleklasser kan være samlet og at alle elevene får et fulltidstilbud på skolen.

Torsdag 5. november har regjeringen gitt følgende beskjed:

  • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. 
     
  • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. 

Mer om smittevern i skolen finner du på udir.no