Skole og barnehage

Skole og barnehage

Fra uken etter pinse har skolene og barnehagene i Molde moderert smitteverntiltakene. Lite smitte har gjort det forsvarlig å samle hele avdelinger og skoleklasser. 

Rødt, gult og grønt lys

Regjeringen har innført et system med rødt, gult og grønt lys som førende for hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Kommunen følger de nasjonale smittevernveilederne, og skolene og barnehagene er nå på gult nivå, det vil si moderat nivå. Det er fortsatt lokale tilpasninger ved den enkelte skole som for eksempel hjemmeundervisning over nett. 

Skoleskyss som normalt 

Møre og Romsdal fylkeskommune gikk bort fra avstandskrav i kollektivtrafikken fra mandag 8. juni. Det betyr at skoleskyssen nå går som normalt. 


Gradvis gjenåpning

Barnehagene i Molde gjenåpnet 20 april, og elever på 1. - 4. trinn var tilbake på skolen 27. april. Da ble også SFO gjenåpnet.  Alle elever fra 5. til 10. klassetrinn fikk komme tilbake på skolen fra mandag 11. mai. 
 

Les mer om smittevern innen skole og barnehage på helsenorge.no