Smittevern i skole og barnehage

Smittevern i skole og barnehage

Fra mandag 17. januar har skolene og barnehagene i Molde følgende smittevernnivå: 

  • Barnehage: Tilpasset gult nivå. Det vil si gult nivå inne og grønt nivå ute
  • Grunnskolen: Gult nivå
  • Videregående skole: Grønt nivå


Testing av barn og unge

Barn og unge i Molde får tilbud om selvtester dersom noen i klassen eller på avdelinga får korona. 
Les mer og se videoer om hvordan selvtestingen foregår.

Dersom du ikke ønsker å ta hurtigtest selv, eller dersom du ikke får det til, kan du bestille time for testing på teststasjonen. 
Her bestiller du time for koronatest.
 

Er noen i barnets omgangskrets smittet?

Da er barnet en nærkontakt, og vi skiller på om barnet bor sammen med den smittede eller ikke. Les mer om hva som skjer hvis du/barnet er nærkontakt.

Rutinene er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.
Helsedirektoratets veiledning om smittekarantene for barn og unge

 

Kontakt

Cato Rolland Innerdal
kommuneoverlege
E-post
Mobil 926 21 245
Ann-Mari Abelvik
kommunalsjef
E-post
Mobil 415 72 594