Selvtest av elever i ungdomsskolen og på videregående skole

Selvtest av elever i ungdomsskolen og på videregående skole

Ungdom i Molde får tilbud om å ta selvtester hjemme hvis noen i klassen blir smittet av korona. 

Ved å ta jevnlige tester (slik det er beskrevet nedenfor), så kan de unge gå på skolen som vanlig. Forutsetningen er at de er friske. De som får symptomer skal rett i karantene. 

Slik gjør du det

  1. Hvis noen i klassen blir smittet av korona, skal eleven eller foreldre henter tre selvtester på skolen.
    Du får beskjed om nøyaktig sted.
  2. Ta første test så fort som mulig. Neste test tas på dag 3 og siste test tas på dag 5.
    Dag 1 er den dagen dere tar første test. 
  3. Den som testes bør holde avstand til flest mulig frem til dere får svar på den første testen.

Hvis dere ikke ønsker eller klarer å gjennomføre tester selv, kan dere bestille time på teststasjonen.
Alternativet til å teste seg (med selvtest eller på teststasjonen) er 10 dager i karantene.

Resultat av prøven

Så lenge testresultater er negative kan ungdommen gå på skole og på fritidsaktiviteter som normalt. Ved negativt svar trenger dere ikke å melde inn til noen.

Hvis en av testene viser positivt resultat skal dere holde ungdommen hjemme, og snarest ringe koronatelefonen på mob 90 69 06 26. Vi sørger da for at ungdommen får time til ny test på teststasjonen så snart som mulig og at analysen blir prioritert. Telefonen er åpen alle hverdager mellom klokken 09:00 og 14.00. 

Slik gjennomføres testen

Bruksanvisning blir delt ut sammen med selvtestene.

Her ser du en video som enkelt viser hvordan du skal gjennomføre selvtesten:

Hvem gjelder disse rutinene for?

  • Reglene gjelder for barn og unge i Molde som går på ungdomsskolen eller på videregående skole. 
  • De gjelder bare dersom noen i klassen eller i omgangskretsen er blitt smittet.
  • Husstandsmedlemmer, kjærester og andre nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

Rutinene er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet