Sammenkomster og arrangement

Sammenkomster og arrangement

Hold dere mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt! Det er den klare anbefalingen fra nasjonale helsemyndigheter. Her er de nasjonale reglene som også gjelder for Molde:

De grunnleggende smittevernrådene som gjelder for oss alle

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt dine nærmeste
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit
 • Begrens antallet personer du er sammen med i sosiale sammenhenger
   

Private sammenkomster i hjemmet

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. 


Arrangement utenfor hjemmet 

Det skal alltid være en meters avstand mellom gjestene eller deltakerne på et arrangement. 
Dette er reglene for hvor mange som kan være samlet (kilde: fhi.no). 

Korona: Regler for arrangement og samlinger
Type sammenkomst Antall Eksempler
Private sammenkomster i eget hjem Inntil 5 personer i tillegg til de som bor i boligen
Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler Inntil 20 personer Bursdagsfeiring, bryllup, dåp, minnestund, firmafest
Innendørs arrangement uten fastmonterte seter Inntil 50 personer Kirke, moske, konsert, forestilling, konferanse, foreldremøter på skolen, innendørs markeder og messer
Innendørs arrangement med fastmonterte seter Inntil 200 personer Kino, opera, konsert, teater
Utendørs arrangement uten fastmonterte seter Inntil 200 personer Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og julegrantenninger.
Utendørs arrangement med fastmonterte seter Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene) Idrettsarrangement,utendørskonsert


 

Som arrangør er du  ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

 

Uteliv og servering

 • Det er nasjonal skjenkestopp kl 24.00. 
 • Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn gjester etter kl 22.00
 • Servering av alkohol skal skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjestene.
 • Molde kommune anbefaler at alle serveringssteder med skjenkebevilling registrerer kontaktinformasjon på gjestene. Oppfordringen er i henhold til råd fra Helsedirektoratet. Ordningen er frivillig, og skal bidra til å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist covid-19 etter besøket. Les mer på helsedirektoratet.no
   

Du kan ikke søke Molde kommune om unntak 

De nasjonale reglene smittevernreglene gjelder for alle. Molde kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no)

Kontakt

Svein Kvakland
hygieneingeniør
E-post
Mobil 941 57 225