Sammenkomster og arrangement

Sammenkomster og arrangement

Molde kommune følger nasjonale regler for private sammenkomster og arrangement. Dette er gjeldende regler: 

Besøk i private hjem og hytter (råd)

 • Du kan ha maksimalt 20 personer på besøk i tillegg til egne familiemedlemmer.
 • Du skal ikke ha flere på besøk enn at gjestene kan holde en meters avstand til hverandre.
 • I tillegg til de 20 gjestene, kan du ha beskyttede personer på besøk.
  Det er de som er fullvaksinerte eller personer som har fått første vaksinedose for minimum tre uker siden. Personer som har hatt korona de siste seks månedene regnes også som beskyttede. 
 • Beskyttede personer trenger som hovedregel ikke å overholde en meters avstand til andre i private hjem, med unntak av ubeskyttede i risikogruppen. Les mer på helsenorge.no
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester. 
 • Du oppfordres til å møte andre utendørs. 

Private sammenkomster i leid eller lånt lokale (regel)

 • Maksimalt 100 personer kan samles. Det gjelder både inne og ute.
  Det er uavhengig av alder, slekt, eller om noen er beskyttet.

Offentlige arrangment

Offentlige arrangementer - uten test eller koronasertifikat (regel)
Offentlige arrangementer - uten test eller koronasertifikat (regel)
Plasser Innendørs Utendørs
Faste, tilviste plasser Inntil 1 000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2 000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten tilviste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Offentlige arrangementer - med test eller koronasertifikat (regel)
Offentlige arrangementer - med test eller koronasertifikat (regel)
Plasser Innendørs Utendørs
Faste, tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 3 000 personer (500 x 6 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 7 000 personer (500 x 14 kohorter)
Uten tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 1 500 personer (500 x 3 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 3 000 personer (500 x 6 kohorter)

 

Uteliv og servering

 • Skjenkestoppen er opphevet. Det er kommunens ordinære skjenketider som gjelder.
 • Det er ikke lov å slippe inn nye gjester etter klokka 24.00.
 • Det er krav om registrering, og servering av alkohol skal skje ved bordene.
 • Det må være sitteplasser til alle, og det må være mulig for gjestene å holde en meters avstand til andre. 

Persontall i kirkene

I begravelser og andre arrangement i kirkene skal det være mulig å holde én meters avstand på tilviste plasser. Avstandskravet er to meter dersom det er allsang i arrangementet. På molde.kirken.no finner du maksantallet for kirkene i Molde.

Som arrangør er du ansvarlig for

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager.  Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

Du kan ikke søke Molde kommune om unntak 

De nasjonale smittevernreglene gjelder for alle. Molde kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.