Sammenkomster og arrangement

Sammenkomster og arrangement

Molde kommune følger nasjonale regler og hovedregelen er at alle arrangement som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Fra 23. februar 2021 gjelder følgende regler:

Uteliv og servering

Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangement som på serveringssteder. Dette er reglene for alkoholservering nå: 

 • Det er nasjonal skjenkestopp kl 22 alle dager.
 • Alkohol kan bare serveres sammen med mat.
 • Det skal kun serveres alkohol ved bordene.
 • Det skal være sitteplasser til alle gjestene.
 • Både mat og drikke skal serveres og besørges av serveringsstedet. 
 • Gjester slipper ikke inn etter klokka 22. 

Så mange kan være samlet på arrangement:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune 
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (for eksempel begravelser og bisettelser). 
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • I eget hjem skal du ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangement.

Som arrangør er du  ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Du kan ikke søke Molde kommune om unntak 

De nasjonale reglene smittevernreglene gjelder for alle. Molde kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no)

Kontakt

Svein Kvakland
hygieneingeniør
E-post
Mobil 941 57 225