Regler for ansatte

Regler for ansatte

Under koronapandemien gjelder disse reglene for ansatte i Molde kommune (sist oppdatert 16.10.20):

Hold avstand og vask hendene!

 • Hold minst en meters avstand til dine kolleger og andre. 
 • Vask hendene grundig og ofte, og sørg for god hostehygiene. 

Hold deg hjemme ved behov, men bare når du skal

 • Ikke kom på jobb dersom du er syk.
 • Får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du testes. Hold deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og har god allmenntilstand (altså føler deg frisk og er feberfri).
 • Når du har testet negativt, kan du gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell).

Du kan ha rett på hjemmekontor

 • Dersom du tilhører risikogrupper, kan du tilbys hjemmekontor.
 • Ansatte som deler kontor eller som sitter i kontorfellesskap kan også tilbys hjemmekontorløsning.
  Ordningen skal avtales med nærmeste leder.

Vær ekstra påpasselig når du deltar på kurs og møter

 • Interne og eksterne møter skal fortrinnsvis avholdes digitalt. Ved bruk av møterommene skal møteleder sørge for minst en meters avstand mellom deltakerne, samt ivareta rengjøring av bord og andre flater før og etter møtet. 
 • Du kan delta på kurs, men det forutsetter at kursarrangør overholder gjeldende smittevernregler.

Vær rask med å varsle nærmeste leder

 • Har du eller noen i nær familie fått påvist covid-19, skal lederen din ha beskjed umiddelbart. 
 • Har du fått beskjed  om å gå i karantene fordi du kan ha vært eksponert for koronasmitte? Gi umiddelbart beskjed til lederen din. Du skal testes så snart som mulig, og vi må unngå å miste dyrebar tid!
 • Helsepersonell som har vært på utenlandsreise, har selv ansvar for å orientere arbeidsgiver før de skal tiltre i jobb. Disse bør testes for Covid-19 og kan ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Les mer om regler for fritidsreiser.
   

Les mer om dine rettigheter og plikter som ansatt i Molde kommune.

Her bestiller du time for koronatesting

Klikk for stort bilde Illustrasjon fra Folkehelseinstituttet