Regler for ansatte i Molde kommune

Regler for ansatte i Molde kommune

Under håndteringen av koronasituasjonen gjelder disse reglene for ansatte i Molde kommune
(sist oppdatert 22.07.20)

 • Hold minst en meters avstand til dine kolleger og andre. 
 • Vask hendene grundig og ofte, og sørg for god hostehygiene. 
 • Er du syk, skal du holde deg hjemme.
 • Dersom du tilhører risikogrupper, kan du tilbys hjemmekontor.
 • Ansatte som deler kontor eller som sitter i kontorfellesskap kan også tilbys hjemmekontorløsning.
  Ordningen skal avtales nærmeste leder.
 • Interne og eksterne møter skal fortrinnsvis avholdes digitalt. Ved bruk av møterommene skal møteleder sørge for minst en meters avstand mellom deltakerne, samt ivareta rengjøring av bord og andre flater før og etter møtet. 
 • Ansatte kan delta på kurs. Det forutsetter at kursarrangør overholder gjeldende smittevernregler.
 • Politiske møter skal avholdes i Teams (gjelder fram til sommerferien 2020).
 • Alle som blir syke (feber, hoste, tungpustethet) skal testes for korona to døgn etter at symptomene har oppstått. Dersom du tester negativt, kan du møte på jobb ett døgn etter at du er blitt helt frisk.
 • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell).
 • Du må regne med nye oppgaver og at du må bidra der kommunen har behov.
   

Les mer om dine rettigheter og plikter som ansatt i Molde kommune.

Har du bestilt, eller vurderer du å bestille feriereise? Les kommunens prinsipper for ansatte.