Regler for ansatte og vikarer (oppdatert 16.11.20)

Regler for ansatte og vikarer (oppdatert 16.11.20)

Ønsker du å jobbe som vikar eller ekstrahjelp i Molde kommune?

Dersom du kommer fra et område med høy smitte, må du vente i 10 dager etter at du har kommet hjem før du kan få jobbe hos oss. Det er nasjonale forholdsregler som gjelder i disse dagene: 

 • Du må ha få nærkontakter
 • Holde to meters avstand til personer i risikogruppen
 • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer
 • Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer eller tror at du kan ha vært utsatt for smitte

Les reglene for deg som reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte på fhi.no
Dersom du er helt frisk etter 10 dager hjemme er du velkommen til å jobbe hos oss. Det er ikke nødvendig at du tester deg i forkant.

 

For alle ansatte gjelder disse reglene:

 

Hold avstand og vask hendene!

 • Hold minst en meters avstand til dine kolleger og andre. 
 • Vask hendene grundig og ofte, og sørg for god hostehygiene. 

Hold deg hjemme ved behov, men bare når du skal

 • Ikke kom på jobb dersom du er syk.
 • Får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du testes. Hold deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og har god allmenntilstand (altså føler deg frisk og er feberfri).
 • Når du har testet negativt, kan du gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell).

Du kan ha rett på hjemmekontor

 • Dersom du tilhører risikogrupper, kan du tilbys hjemmekontor.
 • Ansatte som deler kontor eller som sitter i kontorfellesskap kan også tilbys hjemmekontorløsning.
  Ordningen skal avtales med nærmeste leder.

Vær ekstra påpasselig når du deltar på kurs og møter

 • Unngå alle unødvendige jobbreiser. Interne og eksterne møter skal fortrinnsvis avholdes digitalt.
 • Ved bruk av møterommene skal møteleder sørge for minst en meters avstand mellom deltakerne, samt ivareta rengjøring av bord og andre flater før og etter møtet. 
 • Du bør unngå å delta på kurs som krever fysisk oppmøte. Eventuelle unntak avklares med leder.

Vær rask med å varsle nærmeste leder

 • Har du eller noen i nær familie fått påvist covid-19, skal lederen din ha beskjed umiddelbart. 
 • Har du fått beskjed  om å gå i karantene fordi du kan ha vært eksponert for koronasmitte? Gi umiddelbart beskjed til lederen din. Du skal testes så snart som mulig, og vi må unngå å miste dyrebar tid!
 • Helsepersonell som har vært på utenlandsreise, har selv ansvar for å orientere arbeidsgiver før de skal tiltre i jobb. Disse bør testes for Covid-19 og kan ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Les mer om regler for fritidsreiser.

  Les mer om dine rettigheter og plikter som ansatt i Molde kommune.