Regler for ansatte og vikarer

Regler for ansatte og vikarer

Fra 16. april fjernes det nasjonale påbudet om hjemmekontor. Nasjonale helsemyndigheter anbefaler likevel hjemmekontor for de som har mulighet til det, og Molde kommune følger de nasjonale retningslinjene. Nedenfor finner du oppdaterte regler for ansatte og vikarer i Molde kommune.

Du må gjerne jobbe hjemmefra 

 • Dersom du kan utføre arbeidsoppgavene like godt hjemmefra, kan du godt ha hjemmekontor.
 • Gjør vurderingen sammen med lederen din! Type arbeidsoppgaver, måten du kommer deg til og fra jobb på, hvor tett i arbeidsmiljøet du sitter og muligheten for å sitte skjermet, skal da inngå i vurderingen.
 • Pendler du til Molde? Da skal du følge reglene som gjelder for hjemkommunen din. Bor du i en kommune som har påbud om hjemmekontor, så skal du ha hjemmekontor. 

Hold avstand og vask hendene!

 • Hold minst en meters avstand til dine kolleger og andre. 
 • Vask hendene grundig og ofte, og sørg for god hostehygiene. 

Hold deg hjemme ved behov, men bare når du skal

 • Ikke kom på jobb dersom du er syk.
 • Får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du testes. Hold deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og har god allmenntilstand (altså føler deg frisk og er feberfri).
 • Når du har testet negativt, kan du gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell).

Vær ekstra påpasselig når du deltar på kurs og møter

 • Unngå alle unødvendige jobbreiser.
 • Interne og eksterne møter skal fortrinnsvis avholdes digitalt. 
 • Ved bruk av møterommene skal møteleder sørge for minst en meters avstand mellom deltakerne, samt ivareta rengjøring av bord og andre flater før og etter møtet. Det kan maksimalt være 10 personer samlet.
 • Du bør unngå å delta på kurs som krever fysisk oppmøte. Eventuelle unntak avklares med leder.

Vær rask med å varsle nærmeste leder

 • Har du eller noen i nær familie fått påvist covid-19, skal lederen din ha beskjed umiddelbart. 
 • Har du fått beskjed  om å gå i karantene fordi du kan ha vært eksponert for koronasmitte? Gi umiddelbart beskjed til lederen din. Du skal testes så snart som mulig, og vi må unngå å miste dyrebar tid!
 • Helsepersonell som har vært på utenlandsreise, har selv ansvar for å orientere arbeidsgiver før de skal tiltre i jobb. Disse bør testes for Covid-19 og kan ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Les mer om regler for fritidsreiser.

Les mer om dine rettigheter og plikter som ansatt i Molde kommune.

Ønsker du å jobbe som vikar eller ekstrahjelp i Molde kommune?

Hvis du skal ha praksis eller være vikar innen helsesektoren i Molde kommune, må du teste deg to ganger den første uken du er i jobb. Dette gjelder studenter og andre som kommer fra andre steder i Norge med høyt smittetrykk.

Arbeidsgiver tilbyr deg to hurtigtester, og den første testen må være negativ før du kan starte i jobben. Test nummer to bør tas tre dager etter den første testen. Dersom du er helt frisk og begge testene er negative, er du velkommen til å jobbe hos oss. Det er ikke nødvendig at du tester deg i forkant.

Dersom du har symptomer må du teste deg på ordinært vis, og vente med å jobbe til du er helt frisk.