Råd for reisende

Råd for reisende

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Skal du likevel reise, er det viktig at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder for det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger og regler endres raskt. 

Karantenereglene oppdateres av regjeringen fortløpende, og minst hver 14. dag. Dersom du kommer fra et land eller et område med høy smittespredning, skal du i hjemmekarantene i ti dager når du ankommer Norge.

Her finner du oppdatert oversikt over hvilke land og områder som er omfattet av karantenebestemmelsene (fhi.no).

 

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene. Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

  • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
  • Har god hånd- og hostehygiene
  • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.