Spørsmål om koronaviruset?

Råd for reisende

Råd for reisende

Molde kommune følger nasjonale råd og retningslinjer for alle typer reiser. Her har vi samlet lenker til de mest aktuelle (sist oppdatert 8. mai 2020):

Kollektivtransport

Ikke reis hvis du er syk, bruk helst sykkel eller andre transportmidler, unngå rushtiden og hold avstand. 
Folkehelseinstituttet har utgitt veileder for forsvarlig drift av buss, tog, trikk osv. Den inneholder råd til virksomheten, ansatte og passasjerer. Du finner veilederen på fhi.no

Innenlands fritidsreiser

Det er åpnet opp for fritidsreiser. Det er likevel et godt råd å unngå rundreiser, og å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Les de generelle rådene for fritidsreiser på nettsidene til fhi.no

Utenlandsreiser

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai. 
Norske myndigheter fraråder utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.
Personer som har vært i utlandet, må i 10 dagers karantene ved hjemkomst. 
Se informasjon om reiser og koronavirus på regjeringen.no

 

Se vår samleside om koronaviruset