Tredje og fjerde dose for deg som har alvorlig svekket immunforsvar

Tredje og fjerde dose for deg som har alvorlig svekket immunforsvar

Personer som har alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om ei tredje og fjerde vaksinedose (oppfriskningsdose). Er du en av dem, kan du bestille time til vaksinering ved å fylle ut egenerklæringa nedenfor. 

Her bestiller du time:

Det skal gå 3 måneder mellom dose 3 og 4.

Fyll ut feltene, så setter vi opp en time til deg. Du får melding på SMS:

Jeg erklærer at jeg har betydelig nedsatt immunforsvar og:

  • - er organtransplantert
  • - er benmargstransplantert de siste 2 årene
  • - har alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • - har alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • - har avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • - er til betydelig immundempende behandling av annen årsak
  • - er kreftpasient med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling eller
  • - bruker en av disse medikamentene

 

Personverninformasjon

Informasjonen du sender oss vil bare bli brukt til dette formålet.

Felt merket med * må fylles ut

Pfizer eller Moderna- vaksinen

Du får Pfizer eller Moderna-vaksinen som tredje dose. FHI har ikke satt noe krav om hvilken vaksine denne gruppa skal få. Det spiller heller ingen rolle hva du har tatt som første og andre dose, men det skal være minimum fire uker mellom andre og tredje dose.

Er du usikker?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen. Det er legene på sjukehusene som vurderer hvem som får tilbudet. Får du ikke brev,  så må kontakte sjukehuslegen din dersom du er lurer på om du bør ha ei tredje dose.  Det har ingen hensikt å kontakte fastlegen din eller vaksinetelefonen.