Koronavaksine for prioriterte grupper

Koronavaksine for prioriterte grupper

Kommunen jobber med  å ta i bruk et sentralt system for å kalle inn personer i de prioriterte gruppene til vaksinering. Dette systemet blir trolig klart i slutten av januar. Da slipper du å bestille time selv, men får ei tekstmelding fra kommunen når det er din gruppe sin tur. Denne må du svare på for å bekrefte timen du har fått tildelt.

Tildeling av time for vaksinering skjer i prioriteringsrekkefølgen til Folkehelseinstituttet. Det vil si at hver gruppe er ferdig vaksinert før neste gruppe begynner. Det er Kommunenes Sentralforbund som henter listene fra Skatteetaten.

Det vil være kort tid fra vi får vaksinen til til den skal settes, så det er viktig at alle møter til tildelt time. De som ikke har mobiltelefon vil bli kontaktet på annet vis.

Vaksinen er gratis og frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler det.

Du skal ikke kontakte fastlegen din for å få koronavaksine.

Prioritering

Molde kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. Risikogruppene prioriteres først, samt utvalgte grupper av helsepersonell. Om lag 20% av dosene gis fortløpende til utvalgte grupper av helsepersonell. 

Du mister ikke muligheten til å ta vaksinen selv om du ikke tar den med en gang du har tilbud om det. 

Tid for vaksinering

Koronavaksinering i Molde:
Vaksinering Hvem Totalt antall doser Hvorav andre dose Sted for vaksinering, første dose Leverandør
Uke 1 Beboere i sykehjem 125 0 Nesset omsorgssenter, Midsund sjukeheim, Råkhaugen omsorgssenter Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 2 Beboere i sykehjem 80 0 Råkhaugen omsorgssenter, Skåla og Kleive omsorgssenter, Bergmo omsorgssenter Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 3 Beboere i sykehjem, hjemmeboende over 85 år i tidligere Midsund kommune og helsepersonell 140 0 Bergmo omsorgssenter, Glomstua omsorgssenter, Kirkebakken omsorgssenter. Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 4 Hjemmeboende over 85 år og helsepersonell 250 125 Hjemmeboende som ikke kommer seg til vaksinasjonssted blir prioritert Comirnaty fra BioNTech og Pfizer

Denne tabellen blir oppdatert fortløpende.

Prioriterte grupper: 

Gruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

Gruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

Gruppe 3: Alder 75-84 år 

Gruppe 4: Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

Gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Gruppe 8: Alder 55-64 år 

Gruppe 9: Alder 45-54 år 

To datoer og to vaksiner

Du blir tildelt to datoer fordi du skal ta to doser. Vaksine nummer to skal tas 21 dager etter den første. Det er svært viktig at du tar begge dosene, og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene. 

Du kan ta vaksinen på Midsund sjukeheim (tidligere kommunestyresal i underetasjen), i Nessethallen eller i Moldehallen. I Moldehallen er det i femte etasje - i de tidligere lokalene til Molde turnforening.

Et eget vaksineringsteam vil sørge for vaksinering i hjemmet for de som ikke har helse til å komme seg til lokalene. 

Kontakt

Bruk helst e-post hvis du har spørsmål om vaksineringen. Send da til: reisevaksinasjon@molde.kommune.no

Telefontid: 08.30 - 09.30 mandag til fredag. Onsdag stengt.
Telefonnummer er 71 11 12 67 eller 90 81 50 21
 

Mer om kronavaksinen på fhi.no
Se film fra Statens legemiddelverk om hvordan koronavaksiner blir godkjent

  Klikk for stort bilde