Idrett og aktivitet

Idrett og aktivitet

Det er de nasjonale smittevernrådene som gjelder i Molde. Fra 20. januar kan barn og unge under 20 år trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De er også unntatt fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

 • For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres. 
  Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. 
   
 • Voksne bør ikke drive organisert aktivitet innendørs.
  Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
   
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.
   
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger og lignende, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier bør utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.
   
 • Du blir bedt om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.
   

Veileder for idretten

Idrettslagene er ansvarlig for at all aktivitet gjennomføres på en smittevernfaglig, forsvarlig måte. 
Helsedirektoratet har utgitt en veileder for den organiserte idretten. 
På helsedirektoratet.no finner du den nasjonale veilederen for idrett (covid-19)
Du kan også lese om regler for organiserte fritidsaktiviteter på nettsidene til fhi.no
 

Veileder for korps og andre musikkøvelser

På nettsidene til Norges Musikkorps forbund finner du veileder for musikkøvelser som er godkjent av Helsedirektoratet. 

 

Kontakt

Svein Kvakland
hygieneingeniør
E-post
Mobil 941 57 225
Geir Bækkelund
driftsleder idrett og friluftsliv
E-post
Mobil 481 77 029