Idrett og fritidsaktiviteter

Idrett og fritidsaktiviteter

Det er de nasjonale smittevernreglene som gjelder i Molde.

Barn og unge

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De trenger ikke å holde en meters avstand når de driver med aktiviteten.
   
 • Barn og unge som trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, kan konkurrere med  laget/foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
   
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta på idrettsarrangement  utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region.
   

Voksne

 • Det er tillatt med treningskamper utendørs i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn. Treningskampene skal gjennomføres med minst mulig geografisk mobilitet og Norges Fotballforbunds smittevernprotokoll skal følges. 

 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
   
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
   
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Veileder for idretten

Idrettslagene er ansvarlig for at all aktivitet gjennomføres på en smittevernfaglig, forsvarlig måte. 
Helsedirektoratet har utgitt en veileder for den organiserte idretten. 
På helsedirektoratet.no finner du den nasjonale veilederen for idrett (covid-19)
Du kan også lese om regler for organiserte fritidsaktiviteter på nettsidene til fhi.no

Veileder for korps og andre musikkøvelser

På nettsidene til Norges Musikkorps forbund finner du veileder for musikkøvelser som er godkjent av Helsedirektoratet. 

Du kan ikke søke Molde kommune om unntak 

De nasjonale reglene smittevernreglene gjelder for alle. Molde kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Kontakt

Svein Kvakland
hygieneingeniør
E-post
Mobil 941 57 225
Geir Bækkelund
driftsleder idrett og friluftsliv
E-post
Mobil 481 77 029