Idrett og aktivitet

Idrett og aktivitet

Idrettsarrangement

Det er tillatt med idrettsarrangement for inntil 200 personer.  Arrangøren har ansvaret for smittevernet, og Molde kommune forventer at idrettslagene forholder seg strengt til alle smittevernregler. Det innebærer blant annet:

  • Å ha oversikt over hvem som er til stede (navn og telefonnummer) for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smitteoppsporing. Det gjelder også liste over spillere, støtteapparat, dommere og sekretariat. Kontaktopplysningene skal slettes etter 10 dager.
  • Å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • Å sørge for avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Du finner mer om arrangørenes smittevernansvar på temasidene til Folkehelseinstituttet


Veileder for idretten

Idrettslagene er ansvarlig for at all aktivitet gjennomføres på en smittevernfaglig, forsvarlig måte. 
Helsedirektoratet har utgitt en veileder for den organiserte idretten. 
På helsedirektoratet.no finner du den nasjonale veilederen for idrett (covid-19)
Du kan også lese om regler for organiserte fritidsaktiviteter på nettsidene til fhi.no

Kontakt

Svein Kvakland
hygieneingeniør
E-post
Mobil 941 57 225
Geir Bækkelund
driftsleder idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 71 11 15 02
Mobil 481 77 029