Idrett og aktivitet

Idrett og aktivitet

Det er nå tillatt med treninger og annen organisert idrettsaktivitet for inntil 20 personer, men rådene fra sentrale styresmakter og idrettens egne retningslinjer skal følges. 

Helsedirektoratet og FHI har utgitt en veileder for idretten som ble oppdatert 28. mai. Her åpnes det blant annet for unntak av anbefalingen om 1 meters avstand for barn og ungdom til og med 19 år under trening. 
Du kan lese hele veilederen på nettsidene til Helsedirektoratet


Cuper og treninger

Det er åpnet for arrangement på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangement, men ikke ordinære treninger. For ordinære treninger anbefales det maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs. 
 

Les mer om regler for organiserte fritidsaktiviteter på nettsidene til fhi.no

Kontakt

Svein Kvakland
hygieneingeniør
E-post
Mobil 941 57 225
Geir Bækkelund
driftsleder idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 71 11 15 02
Mobil 481 77 029