Spørsmål om koronaviruset?

Idrett og aktivitet

Idrett og aktivitet

Fra 7. mai er det tillatt med treninger og annen organisert idrettsaktivitet for inntil 20 personer. Forutsetningen er minst én meters avstand mellom de som deltar. Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer skal følges. 

 • Idrettshaller kan gjenåpne. Idrettslagene må ta kontakt med kommunen før idrettshallene tas i bruk for å avtale konkrete smitteverntiltak. 
   
 • Det er utgitt en nasjonal veileder for idretten med vekt på barn og ungdom.
  Les mer om veilederen på nettsidene til folkehelseinstituttet. 
  Målet er at barn og unge skal kunne drive med idretten på en mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget. Dette skal skje på en smittevernfaglig, trygg måte. 
   
 • Fra og med 1. juni åpnes det for organisert svømming på Moldebadet.
   
 • Treningssentrene forventes å kunne åpne fra 15. juni. Dette forutsetter at bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak i samarbeid med helsemyndighetene. 
   
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni.

Kontaktinformasjon

Svein Kvakland
hygieneingeniør
E-post
Mobil 941 57 225
Geir Bækkelund
driftsleder idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 71 11 15 02
Mobil 481 77 029