Spørsmål om koronaviruset?

Camping og hytteliv

Camping og hytteliv

Vurderer du båttur, camping eller opphold på hytta di? Da må du gjøre deg kjent med disse lokale og nasjonale bestemmelsene:

Campingplasser og gjestehavner

For å stoppe spredning av koronaviruset har kommuneoverlegen i Molde bestemt at:
  1. Felles sanitæranlegg, kjøkken og oppholdsrom ved alle campingplasser og gjestehavner i Molde kommune må holdes stengt.
  2. Overnatting på campingplasser i Molde kommune er bare tillatt i boenheter, campingvogner, bobiler og tilsvarende som har toalett og kjøkken.
    Det samme gjelder for overnatting i båter i gjestehavn.
Vedtaket er fattet med hjemmel i smittevernloven, og gjelder fra 2. april 2020 og inntil nytt vedtak er fattet.

 

Nasjonalt hytteforbud

Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på hytte eller annen fritidsbolig utenfor egen kommune. Som fritidsbolig regnes også campingvogner og spikertelt som er plassert i en annen kommune.
 

Unntak

  • Regjeringen gir unntak dersom du er i karantene fordi du deler husstand med en som er bekreftet smittet av korona. Da kan du og andre friske familiemedlemmer overnatte på hytta så lenge den smittede er i isolasjon. Den smittede skal bli hjemme.
  • Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates, men regjeringen oppfordrer deg til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid.
 

Kommunen kan ikke gi dispensasjon

Molde kommune kan ikke gi deg dispensasjon mot regjeringens hytteforbud.
Du bør derfor ikke ta kontakt med oss for å be om unntak fra det nasjonale vedtaket.
 

Er du innbygger i Molde og har hytte i Molde?

Da er du ikke omfattet av det nasjonale forbudet. Dersom du ikke er i hjemmekarantene kan du reise på hytta i Molde for å måke snø, passe eiendommen, hogge ved og lignende. Hytta bør være tilgjengelig for alminnelig motorferdsel, og vi oppfordrer deg sterkt til at du ikke overnatter. Dette er en oppfordring til dere som er hytteeiere, og ikke et vedtak. Det har derfor ingen hensikt å kontakte Molde kommune for å få dispensasjon/unntak.

 

Les mer om regjeringens hytteforbud på regjeringen.no

Se Molde kommunes samleside om koronavirus