Bestill tid til koronatest

Bestill tid til koronatest

Ønsker time til koronatest

Hvorfor ønsker du test
Endre svaret
Er du helsepersonell
Er du helsepersonell gjelder disse reglene:

Helsepersonell som har vært på utenlandsreise (rød sone), har selv ansvar for å orientere arbeidsgiver før de skal tiltre i jobb. Du kan teste deg gratis, men negativ test forkorter ikke karantenetiden på 10 dager. 

Les råd for helsepersonell

Her kan du bestille time til koronatesting

Har du symptomer?
Hvor syk er du?

Endre svaret
Jeg har noen symptomer

Molde kommune følger Folkehelseinstituttets kriterier for hvem som skal testes for koronavirus.

  • Alle personer med symptomer på Covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals) skal testes.
     
  • Husk at negativ test ikke fritar deg fra karanteneplikten

Les mer om testkriterier på FHI.no

Her kan du bestille time til koronatesting

Jeg har ingen symptomer

Alle som har vært eksponert for smitte skal holde seg i karantene i 10 dager.

Negativ test opphever ikke karantenekrav.

Her kan du bestille time til koronatesting

Se FHIs karanteneregler ved ankomst til Norge og fra hvilke land dette gjelder.

Les tips angående karantene på helsenorge.no

Arbeidsgiver/studiested krever negativ test

Ta kontakt med bedriftshelsetjeneste på din arbeidsplass, eller privat aktør.
 

Jeg har vært i utlandet, bør jeg teste meg?

Har du vært på reise i land eller en region med høy forekomst de siste 10 dagene bør du testes. 

Se FHIs karanteneregler ved ankomst til Norge og fra hvilke land dette gjelder.

Her kan du bestille time til koronatesting

Hvor syk er du?

Endre svaret
Bør du testes?

Molde kommune følger Folkehelseinstituttets kriterier for hvem som skal testes for koronavirus. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 har anledning til å teste seg. Vi anbefaler testing dersom:

  • Du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans eller sår hals).
  • Du har vært i nærkontakt med covid-19 smittet
  • Du har vært på reise til land med høy forekomst av smitte («røde områder») de siste 10 dagene. Her er FHI’s oppdaterte oversikt over land og områder med høy smittespredning.
  • Du er ansatt i helsetjenesten og har vært på reise i utlandet (gjelder alle land)

Testing av personer uten symptomer være aktuelt. Les mer på fhi.no om testing av asymptomatiske personer.

Barn under 10 år med lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Les mer om testkriterier på FHI.no

Her kan du bestille time til koronatesting

Du trenger legeundersøkelse

Ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117.

Du kan ta test på Covid-19 hos legevakten, avtal tid eller få henvisning fra fastlegen din. 

Har du symptomer?
Bør du testes?

Du trenger ikke å teste deg. De første ti dagene etter at du har kommet hjem må du redusere antall nærkontakter, holde to meters avstand til personer i risikogruppen, og ha god hånd- og hostehygiene.
Bestill time for testing så snart som mulig dersom du får symptomer!

Jul og korona - helsenorge.no.

Velg et av alternativene ovenfor

Kontakt

Koronatelefonen
Telefon 906 90 626

Åpningstider

Koronatelefonen:
Alle hverdager kl. 9.30-12.00

Koronatesting:
Alle hverdager etter avtale