Besøksregler på sykehjemmene

Besøksregler på sykehjemmene

Beboerne på sykehjemmene i Molde er ferdig vaksinert, og vi har lettet på besøksrestriksjonene. Det gjelder for samtlige sykehjem med unntak av Kirkebakken omsorgssenter. Der er ytterdøra fortsatt stengt og besøkene må avtales på forhånd. Dette fordi flere av korttidspasientene fremdeles ikke er vaksinert. 

Dette er besøksrutinene:

(med unntak av Kirkebakken omsorgssenter)

Før besøket

 • Du trenger ikke å avtale besøket ditt i forkant, men kontakt personalet når du kommer slik at du blir registrert
 • Du må være helt frisk, og du skal ikke ha vært i utlandet de siste 10 dagene
 • Vi gjennomgår smittevern- og besøksrutiner med deg 
 • Du utfører håndhygiene 

Under besøket

 • Det er ingen begrensinger på besøkstiden 
 • Kun to personer kan være på besøk samtidig
 • Dersom både du og den du besøker er vaksinert, kan dere ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nærkontakt med et begrenset antall personer som ikke er vaksinert  (men det må være de samme personene over tid)
 • Beboere kan ta imot gaver og blomster
 • Ingen servering fra sykehjemmets kjøkken
 • Du kan ha med mat og drikke. Bruk engangsutstyr

Er du i karantene eller har luftveissymptom? 

Da kan du bare unntaksvis komme på besøk. Dette er kun ved kritisk sykdom eller i livets sluttfase - og da gjelder egne regler. 

Besøk i omsorgsboliger og bofellesskap

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig, bokollektiv eller bofellesskap? Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Dette gjelder blant annet for bofellesskapene på Nobel, Gotfred Lies plass, Råkhaugen (demens) og Vistdal. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.

Råd til deg som skal besøke hjemmeboende i risikogrupper

 • Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene.
 • Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet.

Enklere besøksrutiner for beboere i sykehjem (lenke til Helsedirektoratet)

Se Helsedirektoratets råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering

Les mer om informasjon og råd til risikogrupper og pårørende på fhi.no