Besøksregler på sykehjemmene

Besøksregler på sykehjemmene

Fram til alle beboerne er ferdig vaksinert med to doser, anmoder vi deg om å begrense besøk på sykehjemmene. To uker etter at alle er ferdig vaksinert, letter vi på besøksrestriksjonene og følger de nye, nasjonale reglene. Da blir det lettere å besøke de eldre. I Molde innfører vi nye besøksregler på litt ulike tidspunkt. 

Når innfører sykehjemmene i Molde nye besøksregler?
Sykehjem Andre vaksinedose Nye besøksregler gjelder fra
Nesset omsorgssenter uke 4 10. februar
Midsund sjukeheim uke 4 10. februar
Kleive omsorgsenter uke 5 17. februar
Skåla omsorgssenter uke 5 17. februar
Råkhaugen omsorgssenter uke 5 17. februar
Glomstua omsorgssenter uke 6 24. februar
Bergmo omsorgssenter uke 6 24. februar
Kirkebakken omsorgssenter, langtidsavdelingen (avd. Nord) uke 7 3. mars
Kirkebakken omsorgssenter, korttidsavdelingene* Fortløpende Avventer

* Kirkebakken omsorgssenter har korttidsplasser og tar kontinuerlig inn nye pasienter, også yngre. 
Det vil derfor ta litt tid før alle er vaksinert, og inntil videre følges de opprinnelige besøksreglene (se nedenfor). 


Dette er de nye besøksrutinene
 

Før besøket

 • Du trenger ikke å avtale besøket ditt i forkant, men kontakt personalet når du kommer slik at du blir registrert
 • Du må være helt frisk, og du skal ikke ha vært i utlandet de siste 10 dagene
 • Vi gjennomgår smittevern- og besøksrutiner med deg 
 • Du utfører håndhygiene

Under besøket

 • Det er ingen begrensinger på besøkstiden 
 • Kun to personer kan være på besøk samtidig
 • Dersom både du og den du besøker er vaksinert, kan dere ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nærkontakt med et begrenset antall personer som ikke er vaksinert  (men det må være de samme personene over tid)
 • Beboere kan ta imot gaver og blomster
 • Ingen servering fra sykehjemmets kjøkken
 • Du kan ha med mat og drikke. Bruk engangsutstyr
   

Er du i karantene eller har luftveissymptom? 

Da kan du bare unntaksvis komme på besøk. Dette er kun ved kritisk sykdom eller i livets sluttfase - og da gjelder egne regler. 
 

Opprinnelige besøksregler som gjelder fram til oppgitt dato

 • Du kan unntaksvis komme på besøk etter nærmere avtale med avdelingsleder. Kapasitet på avdelingen og den enkelte beboers helsetilstand blir da vurdert. 
 • Du må være helt frisk for komme. Besøkene må avtales på forhånd og besøkstiden er maksimalt én time.
 • Det er bare to personer som kan komme på besøk til samme person samtidig. Besøket foregår på beboerens rom, eller på et besøksrom dersom den du besøker ikke har enerom.
 • Vi gjennomgår smittevernsrutinene med deg.
 • Vi fører besøkslogg.
 • Du må vaske eller sprite hendene dine.
 • Du blir fulgt direkte til beboerens rom. Du kan ikke oppholde deg i fellesarealene.

Under besøket 

 • Du bør unngå klemming.
 • Du kan ta med gaver og blomster, men sørg for god håndhygiene
 • Det er ingen servering fra sykehjemmets kjøkken
 • Du kan ha med mat og drikke. Bruk engangsutstyr som kastes på rommet etter bruk. 
 • Husk god håndhygiene når du serverer maten!

Etter besøket

 • Beboer vasker/spriter hendene når besøket forlater rommet.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet rengjøres eller desinfiseres.
   

Er du i karantene eller har luftveissymptom? 

Da kan du bare unntaksvis komme på besøk. Dette er kun ved kritisk sykdom eller i livets sluttfase -  og da gjelder egne regler. 

Besøk i omsorgsboliger og bofellesskap

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig, bokollektiv eller bofellesskap? Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Dette gjelder blant annet for bofellesskapene på Nobel, Godtfred Lies plass, Råkhaugen (demens) og Vistdal. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.

Råd til deg som skal besøke hjemmeboende i risikogrupper

 • Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene.
 • Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet.

Enklere besøksrutiner for beboere i sykehjem (lenke til Helsedirektoratet)

Se Helsedirektoratets råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering

Les mer om informasjon og råd til risikogrupper og pårørende på fhi.no