Besøk til eldre og kronisk syke

Besøk til eldre og kronisk syke

Du må være helt frisk for komme på besøk på sykehjemmene i Molde. Besøkene må avtales på forhånd og besøkstiden er maksimalt 1 time. Det er bare to personer som kan komme på besøk til samme person samtidig. Besøket foregår på beboerens rom, eller på et besøksrom dersom den du besøker ikke har enerom.

Reglene gjelder for beboere på disse sykehjemmene: Glomstua, Skåla, Kirkebakken, Bergmo, Råkhaugen, Kleive, Midsund og Nesset. 

Før besøket

 • Vi gjennomgår smittevernsrutinene med deg.
 • Vi fører besøkslogg.
 • Du må vaske eller sprite hendene dine.
 • Du blir fulgt direkte til beboerens rom. Du kan ikke oppholde deg i fellesarealene.

Under besøket 

 • Du bør unngå klemming.
 • Du kan ta med gaver og blomster, men sørg for god håndhygiene
 • Det er ingen servering fra sykehjemmets kjøkken
 • Du kan ha med mat og drikke. Bruk engangsutstyr som kastes på rommet etter bruk. 
 • Husk god håndhygiene når du serverer maten!

Etter besøket

 • Beboer vasker/spriter hendene når besøket forlater rommet.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet rengjøres eller desinfiseres.
   

Er du i karantene eller har luftveissymptom? 

Da kan du som hovedregel ikke komme på besøk. Har du vært på utenlandsreise, må du vente i ti dager etter at du har kommet hjem. Er du nylig blitt testet for korona? Da må du vente med å komme på besøk til du har fått svar på prøven, og svaret er negativt. Dersom beboer er kritisk syk eller er i livets sluttfase, kan vi gjøre unntak. Da gjelder egne rutiner. 
 

Besøk i omsorgsboliger og bofellesskap

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig, bokollektiv eller bofellesskap? Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Dette gjelder blant annet for bofellesskapene på Nobel, Gotfred Lies plass, Råkhaugen (demens) og Vistdal. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.


Råd til deg som skal besøke hjemmeboende i risikogrupper

 • Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene.
 • Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet.


Slik kan du skille mellom symptomer på covid-19 og andre tilstander (fhi.no)

Les mer om informasjon og råd til risikogrupper og pårørende på fhi.no

Se Helsedirektoratets råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering