Arrangement, samlinger og sosial kontakt

Arrangement, samlinger og sosial kontakt

Det er fullt mulig å arrangere samlinger, både i privat og offentlig regi, bare du følger reglene fra nasjonale helsemyndigheter. Fra onsdag 28. oktober har regjeringen strammet inn reglene for hvor mange som kan være samlet. Så lenge smittesituasjonen i Molde ikke krever egne tiltak, så er det de nasjonale reglene som gjelder.

De generelle smittevernrådene som gjelder for oss alle

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt dine nærmeste
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit
 • Begrens antallet personer du er sammen med i sosiale sammenhenger

Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. For de fleste vil «de nærmeste» være de du bor med, en kjæreste eller den aller nærmeste familie, for andre ens nærmeste venn.
 

Private sammenkomster i hjemmet

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.


Fester og arrangement utenfor hjemmet

 • Antallet du kan ha i en privat sammenkomst i leide eller lånte lokaler er redusert fra 200 til 50.
 • På firmafester og julebord kan man heller ikke være mer enn 50 personer. 
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
   

Som arrangør er du  ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

 

For serveringssteder

Du kan ikke søke Molde kommune om unntak 

De nasjonale reglene smittevernreglene gjelder for alle. Molde kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Du finner råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer på helsenorge.no

Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no)

Kontakt

Svein Kvakland
hygieneingeniør
E-post
Mobil 941 57 225