Spørsmål om koronaviruset?

Felling av trær

Felling av trær

Fjerne eller beskjære trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til gatetrær eller et friområde med trær, og synes disse er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet trærne.

Du må ha tillatelse av grunneier for å felle eller beskjære trær, og Molde Bydrift behandler søknader på vegne av Molde kommune. Molde kommune fjerner bare trær hvis trærne innebærer en risiko eller det er tungtveiende grunner hentet ut fra naboloven.

Når må jeg søke om felling?

Bor du nær et kommunalt friområde og ønsker å hogge eller stelle skog for å bedre utsikt og soltilgang, må du sende oss et søknadsskjema:

Trær fjernes kun hvis:
- de innebærer en risiko
- det er begrunnelse i naboloven

Når må jeg ikke søke om felling?

I enkelte tilfeller kan Molde kommune gi tillatelse til at søkere får felle trær selv. Arbeidet skal i disse tilfellene skje uten kostnader og ansvar for Molde kommune. Vi gir tillatelser med tre måneders gyldighet. Vi gjør oppmerksom på at kommunen vil vurdere å anmelde sjøltekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller ved felling av flere trær enn tillatt.

Kontaktinformasjon

Knut Larsen
Rådgiver
E-post
Mobil 932 31 490