Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgraden til eiendommen din fremgår av reguleringsplanen og sier noe om hvor mye du kan bygge på eiendommen.

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget til. Planene fastsetter for eksempel:

  • Områdets formål; som bolig, næring, veg eller friområde
  • Hvor stor del av tomten som kan utbygges, normalt målt i % BYA (prosent bebygd areal)
  • Byggegrenser
Dersom gjeldende planer ikke sier noe om et forhold, vil plan- og bygningslovens regler gjelde.
 
Du kan bestille gjeldende plan for din eiendom av kommunen på e-Torg.

Her kan du lese mer om utnyttelsesgrad.

Utnyttelsesgrad

Åpningstider

12.00-15.30

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde