Må jeg søke?

Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningslovgivningen når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din.

Dette kan du bygge uten å søke

Se på Direktoratet for byggkvalitet sine veiledninger for å undersøke om du må sende byggesøknad, eller om du kan slippe å søke.

Før du begynner

Før du begynner er det lurt å finne fram til kommunale regler som gjelder for din eiendom. Dette er typisk:

  • Situasjonskart for din eiendom
  • Reguleringsplan
  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommunale vedtekter

Disse dokumentene gir blant annet svar på:

  • hva du har lov til å bygge på eiendommen din
  • hvor du har lov til å bygge på eiendommen din
  • hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din

Vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner finner du kommunens kartløsning.
Les mer om kjøp av eiendomsinformasjon og kart.
Les mer om grad av utnytting på din eiendom.

Hvilke byggegrenser som gjelder mot fylkesveg og europaveg finner du her.

Har du andre spørsmål, eller ønsker du et møte med en byggesaksbehandler? Be om et uformelt møte med en byggesaksbehandler.

Slik søker du

Pass på at søknaden er komplett når du sender den til oss, så sparer du masse ekstraarbeid! Les mer om byggesøknad her.

Kildesortering byggavfall

Husk at det er krav om dokumentasjon på kildesortering ved søknad om ferdigattest. Ved nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal og riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal må minst 60% av avfallet må kildesorteres.

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Skal du bygge for første gang? Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang.

Ta kontakt med oss

Byggereglene er omfattende og det er mye å sette seg inn i. Har du andre spørsmål, eller ønske om et møte med en byggesaksbehandler?  

Reserver tid med en byggesaksbehandler

Åpningstider

Telefontid:
kl. 12.00-15.30

Besøk:
Alle besøk må avtales på forhånd!

Bestill tid hos saksbehandler

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde