Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse

For større og omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg som tiltakshaver for å drøfte et konkret byggeprosjekt.

Forhåndskonferansen krever forberedelser fra deg. Du må på forhånd sende inn kart, beskrivelse av prosjektet, skisser og spørsmål som du ønsker avklart.

Ønsker du å ha med andre enheter i kommunen for å avklare spørsmål, må du opplyse om dette i forespørselen slik at vi kan ta stilling til hvem som bør være med i møtet.

Be om forhåndskonferanse.

Du kan finne mer informasjon på Direktoratet for Byggkvalitet sin veiledning til forhåndskonferanser.

Hva koster det?

Se prisliste byggesakstjenester
 

Åpningstider

12.00-15.30

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde