Endre eksisterende bygg

Endre eksisterende bygg

Byggteknisk forskrift (TEK17) fastsetter minimumskrav til egenskaper som et bygg må ha. Dagens krav gjelder også hvis du skal gjøre tiltak på eksisterende bygg, som ofte er oppført på et tidspunkt da det var andre krav.

Her finner du byggteknisk forskrift (TEK 17).

Kommunen kan i noen tilfeller gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg, også når det ikke er mulig å tilpasse bygget til dagens tekniske krav.

Disse vilkårene må være oppfylt for å få innvilget søknaden:

  • Det er ikke mulig å tilpasse bygget til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader
  • bruksendring eller ombygging er forsvarlig for å sikre hensiktsmessig bruk
  • bruksendring eller ombygging er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

Søknad om unntak fra tekniske krav på eksisterende bygg må begrunnes ut fra punktene over.

Kommunen kan stille vilkår til tillatelsen.

Søk om bruksendring

Nabovarsling og søknadskjema

Hvis du skal søke om fritak fra byggteknisk forskrift, anbefaler vi at du bruker eksempelsamlingen fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Åpningstider

12.00-15.30

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde