Dispensasjon

Dispensasjon

Du må søke om dispensasjon når det du ønsker å gjøre bryter med plan- og bygningsloven. En dispensasjon innebærer at det gjøres unntak fra regelen som tiltaket ditt bryter med. Dispensasjonen gjelder kun for det aktuelle tiltaket og kan ikke brukes om igjen.

Alle kan søke om dispensasjon, men det er strenge vilkår for å få innvilget dispensasjon. Det kan aldri gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Dispensasjon

Åpningstider

12.00-15.30

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde