Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Bosetting

Bosetting

Flyktningtjenestens medarbeidere er de første kommunale representantene flyktninger møter ved ankomst. De er viktige ambassadører og veiledere det første bosettingsåret.

Bosettingsoppgaver:

  • Planlegge og gjennomføre nybosettinger av flyktninger.
  • Utføre systematisk og målrettet miljøarbeid og boveiledning.
  • Utføre hjemmebesøk i lys av fastsatte målsetninger og “Trygg Hjemme”-program.
  • Utføre sosialt forebyggende arbeid, følge opp barn og foreldreveiledning. 
  • Informere og følge opp om barnehage, skole og helsetjeneste. 
  • Bistå bosatte ved tilvenning av barn i barnehage, SFO og skole. 
  • Bistå bosatte med å fylle ut ulike søknader om ytelser og stønader.  
  • Formidle kontakt mellom bosatte og frivillige organisasjoner.

Kontaktinformasjon

Tove Lid
Avdelingsleder, Kvalifisering og integrering
E-post
Mobil 908 07 307