Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Om flyktningtjenesten

Om flyktningtjenesten

Bosetting

Kommunen vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Formannskapet i Molde kommune vedtok 19.02.2019 i tråd med IMDis anmodning for 2019 å bosette 34 flyktninger, herav tre enslige mindreårige. Antallet inkluderer ikke familiegjenforeninger.

Arbeidet med å bosette flyktningene i Molde kommune, og tilby Introduksjonsprogram er delegert til Flyktningtjenesten.

Satsing på kvalifisering og integrering

Flyktningtjenestens arbeid i Molde kommune er forankret både i regjeringens integreringsstrategi, i forskning og i lovverket som regulerer kommunens plikter og den enkeltes rettigheter.

Enhetens hovedoppgaver

  • Bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak
  • Praktisk hjelp og veiledning overfor flyktningene
  • Iverksette introduksjonsprogram
  • Koordinering og samhandling mellom offentlige og private organ
  • Samarbeid med andre instanser for å bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid
  • Arbeid for god integrering og samarbeid med frivilligheten

Målsetting

  • Styrke flyktningenes mulighet til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet på lik linje med andre borgere.
  • Bidra til økt kvalifisering til utdanning eller arbeid.
  • Legge til rette for en god og positiv integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning, miljøarbeid og introduksjonsprogram.

Enheten er delt inn i fire avdelinger:

Stabsavdelingen

Avdeling for kvalifisering og integrering

Bosettingsavdelingen

Enslige mindreårige

Kontaktinformasjon

Morten Myking
Enhetsleder
E-post
Mobil 917 57 480
Aida Heimen
Nestleder / Avdelingsleder, Stab
E-post
Mobil 916 52 744
Flyktningtjenesten resepsjon
kl. 9-15
E-post
Mobil 417 00 518

Åpningstider

Mandag: 09:00-15:00

Tirsdag: 09:00-15:00

Onsdag: 09:00-11:30

Torsdag: 09:00-15:00

Fredag: 09:00-15:00
 

Adresse

Gotfred Lies Plass 2

6413 Molde

Kart