Oppfølging Enslige mindreårige

Oppfølging Enslige mindreårige

Molde kommune skal være en trygg og god bosettingskommune for mindreårige flykninger som kommer alene.

Flyktningtjenesten har hovedansvar for bosetting, veiledning og oppfølging av de enslige mindreårige flyktningene som blir bosatt i Molde kommune.

Flyktningtjenesten skal bidra til at ungdommene blir godt rustet til livet videre. Vi jobber for at de skal bli selvstendige og selvhjulpne, og de skal føle tilhørighet i sin opprinnelseskultur, samt den norske kulturen. Ungdommene skal få sunne relasjoner og nettverk, lære seg gode strategier og skape seg et godt liv. I tillegg til dette har den enkelte ungdom sine individuelle mål.

Flyktningtjenesten har som oppgave å gi ungdommene mulighet til å få nødvendige ferdigheter for å klare seg i det norske samfunnet. Målet er at de skal bli aktive samfunnsborgere som er i stand til å forsørge seg selv og ta ansvar for egne liv.

 

Enslige mindreårige

Kontakt

Tove Lid
avdelingsleder, Kvalifisering og integrering
E-post
Mobil 908 07 307