Husvert for enslige mindreårige

Husvert for enslige mindreårige

Oppdragsavtale

Som husvert inngår du en avtale med kommunen om oppdraget. Du kan få mer informasjon dette ved å ta kontakt med oss.

Husvert

Som husvert leier du ut en del av boligen din til en enslig mindreårig flyktning (hybel), og deltar i oppfølginga av ungdommen. En husvert bør ha interesse, tid og engasjement for ungdom. Hvis du ønsker å gjøre en forskjell i livet til en enslig mindreårig flyktning og bidra til å inkludere og integrere vedkommende i lokalsamfunnet, er det et godt utgangspunkt.

Som husvert skal du bidra til å skape trygghet og trivsel i bosituasjonen for ungdommen, og gjerne la den unge leieboeren bli kjent med familielivet ditt. Hjelp gjerne ungdommen til å bli kjent i Molde, få nye erfaringer, delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer. Ved å bo hos en norsk familie kan han eller hun få trening i å snakke norsk og lære seg nye ord og begreper. 

Mye av kontakten mellom husverten og ungdommen skjer hjemme. Dere kan lage middag sammen, fikse praktiske ting på hybelen, dra ut og handle, delta på aktiviteter i nærmiljøet, øvelseskjøre eller gjøre andre ting sammen. Som med alle andre ungdommer vil det komme utfordringer. Flyktningtjenesten vil hele tiden følge opp ungdommen tett sammen med deg som husvert.

Boligen

Hybelen som leies ut må være en selvstendig boenhet tilknyttet egen bolig, som for eksempel en sokkelleilighet. Molde kommune må godkjenne den for utleie, og den må ha normalt god standard. Det skal være mulighet for å lage mat og låse sin egen dør. Møblering avtales i hvert tilfelle.

Kontakt

Tove Lid
avdelingsleder, Kvalifisering og integrering
E-post
Mobil 908 07 307