Lillekollen barnehage

Lillekollen barnehage

Oppstart planlegging: våren 2018
Oppstart bygging: vinteren 2021
Antatt ferdigdato: sommeren 2023

Lillekollen barnehage nybygg beskjært. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeIllustrasjon av nybygget for Lillekollen barnehage. Arkitektene bbw as

 

 

Hva skal vi gjøre?

"Gulhuset" og "rødhuset" i Lillekollen barnehage er revet og skal erstattes med et nytt bygg.

Det gamle våningshuset Bjørsito, som var en del av tidligere Bjørset gård, ligger på barnehagens areal og er en del av barnehagedrifta. Nybygget skal legges mer sentralt på tomta, i nærmere tilknytning til Bjørsito.

Nord for nybygget, der hvor "gulhuset" og "rødhuset" står i dag, skal det lages uteområde for de største barna. De små barna skal få sitt uteområde sør for nybygget.

Den nye barnehagen skal dimensjoneres for 115 barn.

Det ligger store ambisjoner om gjenbruk og innovative energiløsninger for et lavets mulig klimaavtrykk.

Hvorfor gjør vi dette?

Bygningene ved Lillekollen barnehage var nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav.

Å sikre et godt og langsiktig barnehagetilbud er et viktig ledd i å være Norges med næringsvennlige kommune. 

Hva skjer når?

Som en del av Smart Molde-satsingen ble det i tidligfase gjennomført flere arbeidsmøter med ulike interessegrupper. Det ble registrert ca. 450 innspill som ble oppsummert i en "bordduk" (PDF, 6 MB). I ettertid er innspillene sortert og filtrert, og mange av innspillene er med videre inn i programmerings- og byggefase.

Skisseprosjekt med arkitekt ble gjennomført våren 2021, og kontrakt med entreprenør signert lille julaften 2021.

Det er forventet at prosjektet blir ferdigstilt i løpet av 2023.

Hvor er det?

Nybygget for Lillekollen barnehage skal bygges ved dagens barnehage, i Glomstuvegen 33.

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Molde eiendom KF
Ekstern prosjektledelse: XPRO
Hovedentreprenør: Consto

Dokumenter

Situasjonsplan, nybygg Lillekollen barnehage (PDF, 532 kB)
Utomhusplan, nybygg Lillekollen barnehage (PDF, 5 MB)
Møbleringsplan 1. etasje (PDF, 2 MB)
Møbleringsplan 2. etasje (PDF, 394 kB)

Bildegalleri

Se også

Lillekollen barnehage sine nettsider
Smart Molde - Lillekollen barnehage
Kunngjøring av konkurranse på Doffin
Om Molde eiendom KF