Smart mobilitet

Smart mobilitet

Hva går Smart mobilitet ut på?

Smart mobilitet er ett av seks satsinger vårt Smart Molde-program. Enkelt sagt handler smart mobilitet om sømløse reiseopplevelser. Gjennom prosjekter i Smart mobilitet vil vi se på hvordan man samhandler og hvordan en kan få folk til å tenke annerledes når man gjør valg. Det er et mål at prosjektene fører til at flere velger andre alternativ enn bilen og at vi samtidig får en tryggere trafikksituasjon og bedre bymiljø.

Teknologi og digitale hjelpemidler er en del av Smart mobilitet-prosjekter, men det kanskje aller viktigste er hvordan man jobber sammen på tvers av organisasjoner og sammen med innbyggerne. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Hvorfor satser vi på Smart mobilitet?

Bakgrunnen for satsingen på Smart mobilitet-prosjekter, er dagens trafikksituasjon og køutfordringer i byen, spesielt i området rundt Molde idrettspark. Derfor er første del av prosjektet dedikert til å finne løsninger nettopp her. Les mer om prosjektet rundt Molde idrettspark.

Det økende engasjementet rundt mobilitet blant befolkningen, som blant annet uttrykkes gjennom leserinnlegg i lokalavisa, maler et tydelig bilde av at behovet for nye, smarte løsninger er stort. I henhold til nasjonale bærekraftsmål skal det legges til rette for at flere kan gå, sykle og/eller reise kollektivt. Gjennom mobilitetsprosjekter vil vi gjøre konkrete tiltak i tråd med bærekraftsmålene.