Sirkulærøkonomi i praksis

Sirkulærøkonomi i praksis

Hva går prosjektet ut på?

Kort fortalt

  • Gjennom dette prosjektet skal vi se på hvordan verdikjeden til møbler og inventar kan bli sirkulær 
  • Hovedmålet i dette forskningsprosjektet er å utvikle en smartere innkjøpsmetodikk for møbler og inventar for Molde kommune 
  • Forskningsprosjektet har fått innvilget 700.000,- i støtte fra Regionalt forskningsfond (RFF) 
  • Forprosjektet er avsluttet, men vi fortsetter vår satsing på sirkulærøkonomi i praksis 
  • Les mer om planen fremover her

 

FNs bærekraftsmål 9, 12 og 13 illustrasjon - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 9, 12 og 13

 

Hvem er med i prosjektet?

  • Møreforsking 
  • Molde kommune 
  • Dahl kontor (Nå KVH Kontorvarehuset) 

Hvorfor satser vi på prosjektet?

Molde kommune ønsker mer kunnskap og innsats rundt bærekraft og sirkulær økonomi. Metodikken skal bidra til kostnadsbesparelser og redusert miljøfotavtrykk gjennom ombruk, gjenbruk og redusert innkjøp av nye møbler og inventar. Grove estimater på hvilke ressurser som står ubrukte og med potensiale for gjenbruk og ombruk, forteller at det er muligheter for å hente betydelige økonomiske og miljømessige gevinster. 

Smart samhandling er ett av seks satsningsområder i Smart Molde-strategien, og dette forskningsprosjektet er et konkret resultat av dialog på tvers av bransjer. 

Dette prosjektet er koblet til et annet Smart Molde-prosjekt i tillegg, Lillekollen barnehage. Vi ønsker her å se på hvordan vi kan bruke innsikten fra forskningsprosjektet når nye Lillekollen barnehage skal gå til innkjøp av møbler og inventar. Hvor mye gjenbruk, ombruk og redesign kan vi få til? Vi sikter høyt og gleder oss til å dele resultatet når nye Lillekollen barnehage står ferdig. 

Tidsperioden for forprosjektet er 01.07.2020 - 01.07.2021. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Gjennomførte aktiviteter 

Ett av funnene vi har gjort så langt i prosjektet viser forskjellene mellom et undervisningsrom i en forbruksøkonomi, og i en ombruksøkonomi, både når det gjelder miljøfotavtrykk og kostnader. Vi tok utgangspunkt i at undervisningsrommet hadde behov for 30 pulter, 30 stoler og et kateter.

Vi fant ut at overgangen fra en forbruksøkonomi, hvor alt nytt, til en ombruksøkonomi, hvor man gjenbruker og "frisker" opp brukte møbler, fører til 80 % reduksjon av klimagassutslipp og nesten 50 % reduksjon i kostnader. Dette er bedre både for klimaet og for lommeboka. Figuren under oppsummerer funnene vi har gjort i dette caset. 

Illustrasjon av case undervisningsrom - Klikk for stort bilde

 

Rapport 

Nå er forprosjektet ferdig, og rapporten som oppsummerer funnene er klar. 

Rapport Sirkulærøkonomi i praksis (PDF, 2 MB) 

Planen fremover 

I Molde kommune er det nå flere lokasjoner som er i gang med helt eller delvis bruk av ombrukte og/eller lånte møbler, blant annet InnbyggerLaben Innom, Moldetrappa og Molde helse- og mestringsarena. 

Det har også vært fokus på gjenbruk av møbler og utstyr på Sellanrå skole, Hatlelia barnehage, Barnas Hus barnehage, Hjelset barnehage og Midsund skole. 

Lillekollen barnehage og Årølia skole er to store pågående byggeprosjekter. Ambisjonene for Lillekollen barnehage er ombruk, oppussing og kjøpe brukt eller demomøbler i størst mulig grad. Ambisjonene for Årølia skole er ombruk, oppussing og kjøpe brukt eller demomøbler til administrasjonslokaler og offentlige arealer. For Årølia skole er det nedsatt en egen arbeidsgruppe som kartlegger og foreslår grad av gjenbruk av overskuddsmøbler i Molde kommune. 

Les mer om Lillekollen barnehage 

Les mer om Årølia skole 

Dialogmøte rundt sirkulære møbelanskaffelser 

Mandag 31. oktober inviterte ROR-Innkjøp til et dialogmøte rundt sirkulære møbelanskaffelser for Lillekollen barnehage og Årølia skole. Dialogmøtet ble holdt i innbyggerLaben Innom. Formålet med møtet var å informere leverandører og og relevante interessenter om oppdragsgivers behov, diskutere konkrete utfordringer, og få innspill til ulike løsninger på hvordan behovet kan dekkes av markedet. 

Gjenbruk av Tripp Trapp barnestoler 

For mulig gjenbruk av Tripp Trapp barnestoler er det startet dialog med Møbelprodusenten Stokke, som har produsert denne populære barnestolen siden 1972. Her er det mange ulike alternativer som skal vurderes. Molde kommune har over 100 Tripp Trapp stoler som kan benyttes til ombruk. Ett av alternativene her er å utvikle en gjør-det-selv-pakke som gjør at stolen kan bearbeides lokalt. 

En barnestol står foran en lilla vegg med teksten innom skrevet i oransje farge. Foto - Klikk for stort bilde

Veien videre 

Vi jobber nå systematisk videre med sirkulærøkonomi i praksis, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til andre verdikjeder. 

Ta gjerne kontakt med Mette Holand hvis du ønsker å vite mer om hvor langt vi har kommet, og om det er noe du ønsker å samhandle om. 

Relevante artikler 

Skal få til mer gjenbruk i offentlig sektor - Møreforskning 

Molde i tet - tar grep for gjenbruk - Romsdals Budstikke 

Sirkulær økonomi - Miljødirektoratet 

Sløsesjokket - NRK 

Grønne og sirkulære anskaffelser av møbler - Anskaffelser.no 

Verktøy for bærekraftige anskaffelser - Kriterieveiviseren.no 

Relevante podcaster 

Klimapodcast fra Miljødirektoratet om Asker kommunes bruk av gamle møbler 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57