Margareta Dahls gate og Reknesparken – nye vann- og avløpsledninger

Margareta Dahls gate og Reknesparken – nye vann- og avløpsledninger

Oppstart bygging: 15. august 2022
Antatt ferdigdato: juni 2023

Grønn gravemaskin på grusveg i boligområde. Foto. - Klikk for stort bilde

 

Hva skal vi gjøre?

Det skal legges ny vannledning og avløpet skal bygges om fra fellessystem til separatsystem. I tillegg til ny vannledning legges det to separate avløpsledninger, én overvannsledning for takvann/grunnvann og én spillvannsledning for kloakk.

Vann- og avløpsledningen skal også forlenges gjennom Reknesparken til Parkvegen 51.

Hvorfor gjør vi dette?

Nye vannledninger gir bedre og sikrere vannforsyning og brannvernsdekning. Det er også god økonomi og et godt miljøtiltak å skille overvann og spillvann.

Med felles ledning for overvann og spillvann, måtte alt vannet ledes til nærmeste renseanlegg. Etter å ha separert ledningene, kan regn- og smeltevann i overvannsledningene slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø, men spillvannet ledes til renseanlegget.

Ved mye nedbør eller snøsmelting, er ikke de kommunale ledningene store nok til å frakte overvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. I slike situasjoner blir deler av vannet ledet via overløp til nærmeste bekk, elv eller innsjø. Når avløpet ikke er separert betyr det at også spillvannet havner der. Det er derfor et godt miljøtiltak å separere avløpsledningene. 

Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig reint vann til renseanlegget.

Hva skjer når?

Det praktiske arbeidet starter 15. august 2022. Vi regner med å være ferdig og asfaltert i juni 2023.

Hvor er det?

I Margareta Dahls gate, fra krysset med Museumsvegen, til nummer 6, og etter hvert videre gjennom Reknesparken fram til Parkvegen 51.

 

Blå strek på kart viser aktuelt område. Kartillustrasjon. - Klikk for stort bildeBlå strek viser området for redusert framkommelighet i Margareta Dahls gate.

 

 

Fremkommelighet i anleggsperioden

Margareta Dahls gate blir stengt fra nr. 1 – 18, fram til krysset med Museumsvegen. Beboere kan kjøre til eiendommene.  

Berørte naboer

Boligeierne i området har fått nærmere informasjon om hva dette innebærer for den enkelte - både når det gjelder ledninger på egen eiendom og midlertidig vannforsyning i prosjektperioden.

Det vil bli støy- og støvplager fra anleggsmaskiner og sprenging av fjell som følge av arbeidet. Normal arbeidstid er mellom kl. 07.30 og 16.00, men arbeid utenfor dette tidsrommet kan også skje.

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Molde vann og avløp KF
Entreprenør: Molde vann og avløp KF

Se også

Molde vann og avløp KF

Galleri

Kontakt

Ole Martin Pedersen
ingeniør
E-post
Mobil 91 16 85 98