Medvirkning Lundavang-området

Medvirkning Lundavang-området

Områdereguleringa for Lundavang og Stuevollen gir oss en unik mulighet til å lage et nytt og forbilledlig nabolag. Vi trenger at du deler din lokalkunnskap og dine ønsker med oss!

I denne planprosessen ønsker vi å legge godt til rette for medvirkning. I en planprosess etter plan- og bygningsloven, varsler vi vanligvis igangsetting av planarbeid samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. I dette prosjektet vil vi starte medvirkningsprosessen mye tidligere, og teste ut nye medvirkningsmetoder.

Nå lager vi stedsanalyse

Vi er tidlig i prosessen, så det vil bli rikelig anledning til komme med innspill. Akkurat nå utarbeider vi stedsanalyse hvor vi kartlegger terreng, byggeskikk, uterom, veier og parkering, mobilitet, naturkvaliteter og kulturminner. Analysen skal også inneholde en sosiokulturell del – det betyr at vi vil vite brukernes oppfatning, opplevelse og bruk av området. Til sammen skal dette gi en helhetlig forståelse av Lundavang-området sin historie, situasjon og framtidsmuligheter. Dette skal vi ha med oss videre i arbeidet med å forslå hva området skal brukes til i framtida.

Hvordan komme med innspill?

Marker i kartet og legg til en kommentar. Det kan være kommentarer om hva du liker godt (eller ikke!), og om du har en idé til noe som bør utvikles eller endres. Du kan også "heie på kommentarer" ved å trykke "liker".

Om du ikke ønsker å gi innspill via kartet kan du stikke innom innbyggerlaben i Storgata og snakke med oss der, eller du kan sende oss en e-post eller et brev.

Klikk her for å åpne innspillskartet i fullskjerm

Aktiviteter

Inviterte som representerer grunneiere, naboer, organisasjoner, næringsliv, offentlig forvaltning og frivilligheten er i gang med medvirkningsaktiviteter.

Grunneiermøte

Første informasjonsmøte for grunneierne i området.

Se presentasjon fra grunneiermøte 21.06.2022 (PDF, 2 MB)

Se grunneiermøtet 21.06.2022 på kommuneTV

Personer som sitter rundt bord i salen. Mann med mikrofon fremst foran en presentasjon. - Klikk for stort bildeInformasjonsmøte for grunneire i Lundavang-området Molde kommune  

21.06.2022

Nabolagsdagbok

Vi har invitert åtte naboer skal føre "dagbok" for hvordan de bruker området.

Slik skal vi få innsikt i hverdagslivet i Lundavang og Stuevollen-området.

Rødt hjerte og teksten: Dette liker jeg godt med Lundavang. Skjermbilde fra app. - Klikk for stort bildeEn av oppgavene i nabolagsdagboka.
Det er Growlab og Anna design som gjennomfører arbeidet med nabolagsdagboka på vegne av oss.

Resultatet samles i en rapport, og blir en del av grunnlaget for stedsanalysen og mulighetsstudiet.

13.09.2022

Fokusgrupper for naboer

Vi har valgt ut åtte beboere og naboer. De skal hjelpe oss med å kartlegge nåværende kvaliteter i området. Hvordan er det å bo i dette nabolaget, hvordan brukes området og hvilke ønsker finnes for framtida?

Resultatet blir en del av grunnlaget for stedsanalysen og mulighetsstudiet som skal utarbeides.

Det er Growlab og Anna design som gjennomfører arbeidet i fokusgruppen på vegne av oss.


To hender som peker på et kart som ligger på bordet. Foto. - Klikk for stort bilde ANNA Design  

15.09.2022

Innspill i kart

Uavhengig av grupper og møter - her kan alle komme med innspill!

Her kan du markere i kartet og legge til en kommentar. Det kan være kommentarer om hva du liker godt (eller ikke!), og om du har en idé til noe som bør utvikles eller endres. Du kan også "heie på kommentarer" ved å trykke "liker".

Kart med merket reguleringsområde. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde 

Dette hjelper oss å få innsikt, og vil legge et godt grunnlag for beslutningene som skal tas videre i prosessen.

Innspillskartet finner du øverst på denne siden.

22.09.2022

Workshops for interessentgrupper

Vi har knytta til oss en gruppe aktører som har interesse i og blir påvirket av utviklingen i området, og enda noen flere som på annen måte kan gi oss relevante innspill. Gruppa er tverrfaglig og består av aktører innenfor offentlige instanser, privat næringsliv, organisasjoner, frivillighet, grunneiere og innbyggere.

I første omgang er det planlagt en innspillsworkshop og en framtidsworkshop. Der kan vi stille oss følgende spørsmål:

  • Hvilke kvaliteter og verdier i området må vi ta vare på?
  • Hvordan oppfattes, oppleves og brukes området i dag?
  • Hva kan bli bedre og hva bør forbedres?
  • Hvilke mulige, framtidige løsninger finnes for Lundavang-området?
  • Kan Lundavang gi oss noe byen trenger i framtida?
  • Kan utviklinga for området også påvirke utviklinga for resten av byen?

Resultatet blir en del av grunnlaget for stedsanalyse og mulighetsstudiet for området.  

Smilende mann og dame ved bord. Foto. - Klikk for stort bildeAnna Tokle Amundsen fra AN:NA Design og Mads Pålsrud fra Growlab er vertskap for workshops i tidlig medvirkning.  

22.09.2022

Barnetråkk

Barn har behov for bevegelse og trygg skolevei. Vi vil også høre barnas mening!

Hvordan bruker de nærområdet sitt? Hvor liker de å være, hvor liker de ikke å være, og hvilke aktiviteter gjør de hvor?

Skoleklasser gjennomfører barnetråkk som skal vise hvordan barn og unge bruker området.

Resultatet blir en del av stedsanalysen.

En barnehånd som tegner streker med blå tusj på et kart. Foto. - Klikk for stort bilde Mona Cecilie Nielsen, MCN Design og Psykologi barnetrakk, fra barnetråkk.no  

21.10.2022

Høring

Det blir flere omganger med åpne høringer og aktiviteter – følg med her på nettsidene og i annonsering!

Illustrasjon av tidslinje fram til 2024. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde 

18.01.2023

Hva skjer videre?

Innspillene blir en del av kunnskapsgrunnlaget når vi skal lage forslag til hva og hvordan området skal brukes.

Alle bidrag i planprosessen kan ha innvirkning på sluttresultatet. Den endelige beslutningen tar politikerne. De vedtar planer og bestemmer hvordan byen vår skal utvikles.

Se også

Les mer om områderegulering Lundavang

Kontakt

Molde kommune
E-post
Telefon 71 11 10 00

Åpent 9-15

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 900 17 957
Siri Kiviranta
barne- og ungdomsrepresentant
E-post
Mobil 932 96 371
Ingvil Grytli
folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 928 80 154

Adresse

Postadresse:

Rådhusplassen 1
6412 Molde