Hva skjer når?

Hva skjer når?

Planprosesser tar ofte lang tid. Vi skal ha mange medvirkningsaktiviteter og høringsrunder, det skal lages planprogram, utredninger og til slutt et forslag til reguleringsplan.

Vi regner med å ha en vedtatt områdeplan i løpet av juli 2024.

Tidlslinje områderegulering Lundavang og Stuevollen. Illustrasjon. Se beskrivelse i tekst. - Klikk for stort bilde

 

Tidslinje – Områderegulering Lundavang og Stuevollen

Tidslinje – Områderegulering Lundavang og Stuevollen
Tidspunkt Aktivitet
Februar–juni 2022 Forarbeid - planlegge gjennomføring.
Mai–februar 2023 Tidlig medvirkning og kunnskapsgrunnlag for å lage planprogram.
Mars–mai 2023 Politisk vedtak om å legge planprogram til høring. Varsel om oppstart og høring.
Juni 2023 Planprogrammet vedtas politisk.
Juni–februar 2024 Utredninger, analyser, medvirkningsaktiviteter og utarbeiding av plandokumenter.
Mars–mai 2024 Områderegulering på høring
Juni 2024 Områderegulering for Lundavang og Stuevollen vedtas.
Juli 2024 Tre ukers klagefrist.
Juli 2024 Gyldig områderegulering.

Vil du vite mer?

Hva er en reguleringsplan?

Veileder for planforslag eller planendring

Les mer om områderegulering Lundavang og Stuevollen