Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag

Hva er våre fortrinn og hvor har vi utfordringer? Hvilke utviklingstrekk vil påvirke oss i åra framover? Tall, fakta og statistikk for Molde som samfunn og for Molde kommune som organisasjon skal gi oss kunnskap om hva som kjennetegner kommunen vår. Dette må administrasjon og politikere ha med seg for at satsinger og tiltak skal treffe behovene.

Bidrar til felles forståelse

Kunnskapsgrunnlaget er ikke en fullstendig oversikt over alle områder i kommunen, men peker på viktige forhold som skal bidra til en felles forståelse av nåsituasjonen og fremtidige behov i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget vil bidra til et godt grunnlag for et systematisk og målrettet planarbeid. 

Informasjon hentes fra flere steder

Kunnskapsgrunnlaget består av statistikk, analyser, forskningsrapporter og innspill fra kommuneorganisasjonen.

Deler av kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres jevnlig.

Kunnskapsgrunnlaget for Molde kommune

De viktigste grunnlagsdokumenta:

 

Kunnskapsgrunnlaget for Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og Planstrategi 2021-2024

Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for forslag til planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel for nykommunen, er utarbeidet av hele organisasjonen og er resultatet av medvirkningsprosesser både internt i kommunen og med eksterne aktører.

Dokumentet går grundig gjennom status, utfordringer og muligheter for Molde de neste 10 åra, og er sortert og systematisert med grunnlag i de tre bærekraftsdimensjonene for FNs bærekraftsmål.

 Berekraftdimensjonar og berekraftmål (Azote Images for Stockholm Resilience Centre). Ill. - Klikk for stort bildeFNS tre bærekraftsdimensjoner og tilhørende bærekraftsmål_(Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre)