Aktuelt nå:

Koronavaksine for prioriterte grupper
Alt om korona

Kontaktinformasjonen til ansatte har falt ut
Ta kontakt med sentralbordet på 71 11 10 00 om du ikke finner informasjonen du trenger.

Skolebruksplan 2021 - 2030

Skolebruksplan 2021 - 2030

Seks punkter i forslag til skolebruksplanen har vært på høring i perioden 22. mars til 19. april 2021. Administrasjonen går nå gjennom og vurderer alle innspill som har kommet inn i høringsperioden. Det er forventa endelig vedtak blir gjort i mai 2021.

Gjeldende skolebruksplan for tidligere Molde kommune ble vedtatt for perioden 2020-2025 28.03.2019. I punkt 11 i vedtaket står det følgende:

«Skolebruksplan for Molde kommune må revideres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune.  Som en del av revisjonen bør følgende elementer inngå:

Skolebruksplanen for planperioden inneholder en analyse av muligheten for å fordele elevene i innføringsklassene til sine nærområder. Skolebruksplanen for planperioden inneholder en oversikt over det totale opplæringstilbudet i kommunen.»

For tidligere Midsund kommune er skolestruktur avklart gjennom utbygging av felles 1.-10. skole som ferdigstilles våren 2021.

For tidligere Nesset kommune vil struktur bli vurdert på lik linje som for tidligere Molde kommune, med unntak av 1.-7. barneskoler i sentrumsområdet.

Se innspill her:

Tiltak ved Vistdal skole og Eresfjord barne- og ungdomsskole

Tiltak ved Sekken oppvekstsenter

Tiltak ved Bolsøya skole og Vågsetra barne- og ungdomsskole

Tiltak ved Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole

Forslag til justering av skolegrense mellom Eidsvåg barne- og ungdomsskole og Kleive oppvekstsenter

Forslag til organisering av opplæringstilbudet i grunnleggende norsk ved nærskolen

Se vedlegg:

Skolebruksplan, - Handlingsdel (PDF, 2 MB)

Skolebruksplan - Generell del (PDF, 2 MB)

Beregninger til tiltak (PDF, 2 MB)

Befolkning og elevtallsprognoser (PDF, 2 MB)

Høringsbrev (PDF, 130 kB)