Skolebruksplan 2021 - 2030

Skolebruksplan 2021 - 2030

Seks punkter i forslag til skolebruksplanen har vært på høring i perioden 22. mars til 19. april 2021. Administrasjonen går nå gjennom og vurderer alle innspill som har kommet inn i høringsperioden. Det er forventa endelig vedtak blir gjort i mai 2021.

Gjeldende skolebruksplan for tidligere Molde kommune ble vedtatt for perioden 2020-2025 28.03.2019. I punkt 11 i vedtaket står det følgende:

«Skolebruksplan for Molde kommune må revideres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune.  Som en del av revisjonen bør følgende elementer inngå:

Skolebruksplanen for planperioden inneholder en analyse av muligheten for å fordele elevene i innføringsklassene til sine nærområder. Skolebruksplanen for planperioden inneholder en oversikt over det totale opplæringstilbudet i kommunen.»

For tidligere Midsund kommune er skolestruktur avklart gjennom utbygging av felles 1.-10. skole som ferdigstilles våren 2021.

For tidligere Nesset kommune vil struktur bli vurdert på lik linje som for tidligere Molde kommune, med unntak av 1.-7. barneskoler i sentrumsområdet.

Se innspill her:

Tiltak ved Vistdal skole og Eresfjord barne- og ungdomsskole

Tiltak ved Sekken oppvekstsenter

Tiltak ved Bolsøya skole og Vågsetra barne- og ungdomsskole

Tiltak ved Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole

Forslag til justering av skolegrense mellom Eidsvåg barne- og ungdomsskole og Kleive oppvekstsenter

Forslag til organisering av opplæringstilbudet i grunnleggende norsk ved nærskolen

Se vedlegg:

Skolebruksplan, - Handlingsdel (PDF, 2 MB)

Skolebruksplan - Generell del (PDF, 2 MB)

Beregninger til tiltak (PDF, 2 MB)

Befolkning og elevtallsprognoser (PDF, 2 MB)

Høringsbrev (PDF, 130 kB)

Kontakt

Ivar Ola Vereide
fagleder skole
E-post
Mobil 934 51 492