Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte reguleringsplaner

Komplett oversikt over reguleringsplaner (for tidligere Midsund, Molde og Nesset kommuner) finner du i Planregisteret eller kartløsningen.

Planene i tabellen nedenfor viser reguleringsplaner som gjelder for "gamle" Molde kommune.

Reguleringsplaner for "gamle" Molde kommune (før 2020)

Plannummer

Plan

202011 Detaljregulering for Fjøsbakken - Krafsebukta, gang- og sykkelvei
201609 Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93
201702 Detaljregulering Bjørnstjerne Bjørnsons veg 
201805 Detaljregulering for Cap Clara - RA1

201610

Detaljregulering for Røbekk gravlund

201618

Detaljregulering Øvre Eikrem. Endring av BB1, BK 3 og BK 4

200106

Detaljregulering Øvre Granlia, - endring av utnyttelsesgrad

201802

Detaljregulering Kometvegen 7

201717

Detaljregulering for N1 og O1 på Hjelset

201801

Detaljregulering Hatlelia barnehage

201708

Detaljregulering for Håseth grustak, Kleive

201420

Detaljregulering gang/sykkelveg fra kryss Dragvågen til Bolsøya skole

201721

Detaljregulering brannøvingsområde og lager, Årødalen.

201720

Detaljregulering FV 62, Kleive - Nesbøen

201605

Sølvdammen

201603

Detaljregulering for SNR Hjelset

201215

Detaljregulering for E39 Lønset - Hjelset

201601

Detaljregulering Fladmark

201417

Detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden, Vik - Julbøen

201323

Detaljregulering for FB1 Sandvikbøen på Bolsøya

1502201105

Detaljregulering for Elgsåslia

201333

Detaljregulering for Stokkevelta, Molde pukkverk

201421

Detaljregulering for Strandgata 2, 4 og 6

201504

Detaljregulering for Årølia vest, BK 2-2

201506

Omregulering for ny atkomst Meekelva - Djupdalen, vestre del

201321

Detaljregulering for Fjellberg, gnr 14 bnr 39

201318

Detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya

1502201111

Detaljregulering for for Villa Bjerteli

201314

Detaljregulering for Storkaia

201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya

201206

Detaljregulering Røbekkhagen

201315

Detaljregulering for Kleivebøen, gnr 70 bnr 12

201401

Detaljregulering for Langmyrvegen 19 B, næringseiendom

1502200811

Detaljregulering for Lillevika vest - planvedtak

1502201114

Detaljregulering for området ved Fylkeshuset

1502201130

Detaljregulering for Nesbøen øst

1502200818

Detaljregulering for Solbakken gartneri, Fuglset

201227

Detaljregulering for Bjønnan

200807

Detaljregulering for Kvamkrysset

201303

Detaljregulering for Solheimhagen, Skåla

200724

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

201225

Detaljregulering for Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35

201320

Detaljregulering for Nordskogvegen 2

1502201136

Detaljregulering for E39 Lergrovika – Årø

1502201127

Detaljregulering for E39 Kviltorp – Lergrovika

201317

Detaljregulering for Oscar Hansens veg 5 – 7

201306

Detaljregulering Lergrovik Gård - vest

201311

Detaljregulering Sagvegen 13

1502201118

Detaljregulering Solbakken 37

1502201011

Detaljregulering Kviltorp camping

201216

Detaljregulering Mekvegen 7

201218

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5

201224

Endring reguleringsplan for Flovikhaugen, felt B

201204

Detaljregulering for Symra barnehage

1502201135

Detaljregulering for Øvre Eikrem, felt BB1 og BB2

200609

Bolsønesområdet

1502200912

Birkelandvegen 41 og 43

1502201128

Områderegulering for Grandfjæra

200903

Boligområde langs Blomstervegen

200734

Årødalen, del 1