Vedtatte planer og strategier

Vedtatte planer og strategier

 

Arkiv

Navn

Gjelder fra

Arkivplan

2011

 

Bolig og eiendom

Navn

Gjelder fra

Boligbyggeprogram, framskaffelse av boliger (PDF, 744 kB)

2016

Boligsosial handlingsplan (PDF, 544 kB)

2012

 

Budsjett og økonomi

 

Helse, sosial og omsorg

Navn

Gjelder fra

Helse- og omsorgsplan

2018

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 2 MB)

2017

 

Innovasjon og digitalisering

 

Klima og miljø

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Navn

Gjelder fra

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 2 MB)

2013

 

Vann og avløp

Navn

Gjelder fra

Hovedplan avløp (PDF, 11 MB)

2013

Hovedplan vannforsyning (PDF, 8 MB)

2010

 

Vei og trafikk

Navn

Gjelder fra

Saksnummer

Hovednett for gående og syklende

2013

1502K200902

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser

2012