Råkhaugen omsorgssenter

Råkhaugen omsorgssenter

Utbygging av Råkhaugen omsorgssenter skal gi 24 nye sykehjemsplasser. 16 av disse vil stå klare i 2021.