Nesset helsehus i Eidsvåg sentrum

Nesset helsehus i Eidsvåg sentrum

Oppstart planlegging: 2016
Oppstart bygging: 2020
Antatt ferdigdato: Sommeren 2021


Nesset helsehus - illustrasjon fasade fra sørøst, Molde kommune - Klikk for stort bildeNesset helsehus - illustrasjon fasade fra sørøst, Molde kommune

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge nytt helsehus i Eidsvåg sentrum. Helsehuset skal huse legekontor, privat tannlege, helsestasjon, jordmor, base for hjemmetjenesten, 16 omsorgsboliger, dagsenter for eldre med mer. 

Når helsehuset er tatt i bruk skal helsefløyen/østfløyen til kommunehuset saneres til fordel for parkering og ny innkjøring. Dobbeltgarasjen i det nordøstlige hjørnet av tomten skal også saneres. 

Vi har utformet mål for prosjektet: 

Samfunnsmål

Helsehuset skal:

  • Oppleves som et sentrumsnært knutepunkt for helsefaglige tjenester
  • Være en møteplass mellom beboere, pårørende, frivillige og befolkningen for øvrig, på tvers av generasjoner

Effektmål

Helsehuset skal bidra til:

  • Økt trygghet for innbyggere, beboere, pårørende og ansatte
  • Bedre helse, ved å tilrettelegge for, og inspirere til, aktivitet innendørs og utendørs
  • Redusere behovet for institusjonsplasser
  • Selvstendighet i egen bolig lengst mulig
  • Effektiv ressursbruk, tverrfaglig samhandling og gode tjenester

Resultatmål

Prosjektet skal:

  • Levere et driftsøkonomisk bygg, som fremstår innovativt og med god kvalitet
  • Levere attraktive arealer til leietakere og ansatte, for å opprettholde et godt tjenestetilbud

Hvorfor gjør vi dette?

Kommunestyret i Nesset vedtok i 2014 at helsefløyen tilknyttet kommunehuset trengte en omfattende rehabilitering. I 2015 ble det også vedtatt bygging av 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling på sentral tomt i Eidsvåg. 

Deretter ble det foreslått å se på disse to prosjektene samlet. Det ble bevilget penger til å gjennomføre et forprosjekt i 2016, og resultatet er at vi nå skal bygge et nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.

Hva skjer når?

Det ble i 2016 utført grunnundersøkelser av tomten for å avklare om tomten kunne bebygges med en bygning av denne størrelsen. Resultatet av undersøkelsene er at bygget må pælefundamenteres.

Helsehuset planlegges i 2018, og byggestart blir i 2020. Målet er at bygget skal være innflyttingsklart sommeren 2021.

Etter innflytting skal arbeidet utendørs ferdigstilles. Dette inkluderer sanering av dagens helsefløy i tilknytning til kommunehuset, samt opparbeiding av parkeringsplass med mer. 

Hvor er det?

Helsehuset skal bygges på parkeringstomten øst for Nesset kommunehus. 

 

Hvem er ansvarlig?

Molde eiendom KF er byggherre.

Dokumenter

Konkurranse og kontraktsgrunnlag (PDF, 37 MB)

Utomhusplan (PDF, 168 kB)

Tegninger pr. 26.03.2020 (PDF, 28 MB)

Galleri

Kontakt

Anne Lise Larsen
prosjektleder
E-post